Fundația „Corneliu Coposu” anunță a III-a ediție a concursului de eseuri „Generația Marii Uniri – personalități, demnitari și martiri”.

Concursul își propune să scoată în evidență rolul și importanța pe care le-au avut personalitățile din fiecare provincie sau regiune istorică la desăvârșirea României Mari, precum și viziunea tinerilor studenți, masteranzi și doctoranzi la felul cum va arăta România ca națiune în următorii 100 de ani.Concursul se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din sistemul universitar românesc, din Republica Moldova și Bucovina istorică, precum și din sistemul universitar din întreaga lume.

Juriul va fi format din:
• Ana Blandiana, scriitoare, preşedinta juriului;
• Doina Alexandru, jurnalistă;
• Dan Pavel, profesor de ştiinţe politice;
• Ioana Boca, istorică;
• Tudor Călin Zarojanu, scriitor şi jurnalist.

Premii acordate:
• Premiul I – 3000 RON;
• Premiul II – 1200 RON;
• Premiul III – 800 RON;

Termene limită şi etapele concursului:
• 15 martie 2018: lansarea concursului;
• 15 octombrie 2018: termenul limită pentru trimiterea eseurilor;
• 1-5 noiembrie 2018: juriul desemnat va anunţa câştigătorii;
• 10 noiembrie 2018: Gala de premiere a câștigătorilor – Ateneul Român.

Criterii de eligibilitate:
• Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect generația Marii Uniri, contribuția lor la realizarea statului modern, precum și viziunea autorilor despre cum va arăta România următorilor 100 de ani;
• Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri;
• Vor fi luate în considerare numai lucările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu un singur eseu;
• Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste;
• Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puțin 5(cinci) cărți în bibliografie;
• Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea 25% citate din cărți.

Condiţii de redactare:
• Eseurile vor fi redactate în limba română;
• Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF;
• Eseurile trebuie să aibă intre 5 pagini (minimum) și 40 pagini (maximum);
• Pentru textul folosit în compunerea eseului sugestia noastră ar fi Times New Roman 12;
• Pentru notele de subsol sugestia noastră ar fi Times New Roman 10.

Data limită de trimitere a eseului este 15 octombrie 2018. Eseurile vor fi trimise împreună cu adeverinţa de student (sau orice alt document care atestă statutul de student) la adresa de e-mail: fundatiacoposu@gmail.com. E-mail-ul va conţine numele şi prenumele participantului, data naşterii, universitatea şi facultatea la care este înscris şi oraşul în care locuieşte participantul.