au fost aprobate trei Hotărâri ale Guvernului elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Primul act normativ aprobat prevede acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Astfel, în perioada septembrie 2016 – iulie 2017, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional a efectuat evaluarea externă a calității a 117 programe de studii superioare de licență de la 13 instituții de învățământ superior. Acest proces de evaluare a fost realizat în baza prevederilor Codului Educaţiei (Titlul V. Învăţămîntul superior), a standardelor de acreditare, criteriilor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18 mai 2016. Urmare a evaluării au fost acreditate 97 de programe de studii superioare de licență.

Menționăm că aprobarea acestei Hotărâri este importantă pentru procesul de admitere în anul de studii 2018-2019, iar implementarea ei nu necesită cheltuieli financiare suplimentare şi se încadrează în limita bugetului de stat aprobat.

Tot astăzi au fost aprobate Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Memorandumului de parteneriat dintre Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi Ministerul Educaţiei, Sportului şi Tineretului din Republica Albania, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Armenia, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România privind cooperarea educaţională în contextul cadrului strategic al francofoniei (2015-2022), încheiat la Paris la 25 noiembrie 2017 și Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Protecției Monumentelor al Georgiei pentru anii 2018-2021, semnat la Tbilisi la 29 noiembrie 2017.