Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat concursul de admitere în învățământul profesional tehnic, organizat conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, aprobat prin Ordinul MECC nr. 459/2020.

Conform calendarului admiterii, pentru programele de formare profesională tehnică secundară (nivel III ISCED), sesiunea 2021, se va desfășura, după cum urmează:

Turul I (12.07-07.08) – depunerea dosarelor de concurs în cadru, cu anunțarea rezultatelor până la data de 09.08.2021.

Turul II (10.08-21.08) – organizarea concursului pentru locurile rămase neacoperite, cu anunțarea rezultatelor până la data de 23.08.2021.

Pentru programele de formare profesională tehnică postsecndară (Nivel IV ISCED) și postsecundară nonterțiară (Nivel V ISCED) calendarul admiterii, sesiunea 2021, se va desfășura, după cum urmează:

Turul I (12.07-31.07) – depunerea dosarelor de concurs în cadru, cu anunțarea rezultatelor până la data de 02.08.

Turul II (03.08-14.08) – organizarea concursului pentru locurile rămase neacoperite, cu anunțarea rezultatelor până la data de 16.08.2021.

Concursul de admitere este organizat de către instituțiile de învățământ profesional tehnic (Centre de excelență, colegii, școli profesionale) la programe autorizate provizoriu/acreditare în limitele planului de înmatriculare aprobat de Minister.

Conform pct. 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii, candidații urmează să prezinte următoarele acte:

  • Cererea de înscriere la concurs;
  • Certificatul de naștere/buletinul de identitate (copie);
  • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • Fotografii 3×4 cm color;
  • Dovada achitării taxei de înscriere (nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).

 

Scoala Profesionala nr. 9