În acest an candidaţii la admiterea în învățămîntul superior ciclul I, studii superioare de licență au avut dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţămînt superior, dar ulterior urmînd să fie înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior, conform datelor de la Ministerul Educatiei.Pentru participare la concursul Admiterea 2013 – studii superioare ciclul I, Licenţă, au fost depuse 27467 de cereri la învăţămîntul cu frecvenţa la zi şi frecvenţa redusă (plan – 6755 de locuri cu finanţare bugetară şi 13720 de locuri prin contract cu achitarea taxei de studii), dintre care 12017 (44%) documente au fost depuse în original şi 15450 (56%) în copii.

La 10 august curent, în instituțiile de învățămînt superior au fost anunțate rezultatele înmatriculării la studii superioare de licenţă, ciclul I.

Potrivit viceministrei Educației, Loretta Handrabura, la cele peste 20 mii de locuri au fost înmatriculate 14258 persoane (circa 70%), dintre care 5968 de persoane la locuri cu finanțare bugetară și 8290 persoane la contract cu achitarea taxei de studii.

Cele mai multe cereri, în raport cu numărul de locuri oferite, au fost depuse la Universitatea de Stat din Moldova (4921), Universitatea Tehnică a Moldovei (4181), Academia de Studii Economice din Moldova (4053), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” (1813), IRIM (601), Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (598) etc.

În sesiunea de bază au încheiat admiterea instituţiile de învăţămînt superior:
1. Academia de Poliție „Ştefan cel Mare”, MAI
2. Academia Militară a Forţelor Armate „Alecsandru cel Bun”, MA
3. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, MS.

Pentru sesiunea repetată, instituţiile de învăţămînt de stat, cu excepţia celor trei menţionate mai sus, propun 787 de locuri cu finanţare bugetară şi 3878 de locuri prin contract cu achitarea taxei de studii în comparaţie cu anul 2012 cînd au fost propuse 526 de locuri cu finanţare bugetară şi 3013 de locuri cu finanţare prin contract.

În instituţiile private au rămas neacoperite 1552 de locuri în raport cu planul de înmatriculare de 3580 locuri (3865 locuri în anul 2012), în anul 2012 rămînînd neacoperite 1216 locuri.

Locurile neacoperite cu finanţare bugetară şi propuse pentru a II etapă de admitere în învăţămîntul superior pe domenii/specialităţi:

Domeniul 14. Ştiinţe ale educaţiei – 307 de locuri neacoperite la matematică (34), fizică (31), limbi și literaturi (60), istorie (21) etc. (USM, UPS Ion Creangă, US Tiraspol, US Alecu Russo Bălţi, US B.P.Hașdeu Cahul, US Comrat, US Taraclia, AMTAP),

Domeniul: 22.Ştiinţe umanitare – 82 de locuri neacoperite la limbi și literaturi (41), filozofie (13 locuri), antropologie (8) etc. (USM, US Tiraspol, US Alecu Russo Bălţi, AMTAP, UPS Ion Creangă, Un.AŞM),

Domeniul: 52.Inginerie şi activităţi inginereşti – 76 de locuri neacoperite la mașini și aparate (9), inginerie și management pe ramuri (8), automatică și informatică (6), energetică tradițională (5) etc. (UTM, USM, US Comrat),

Domeniul: 42.Ştiinţe ale naturii – 57 de locuri neacoperite la geografie (11), biologie (14), biologie moleculară (8) etc. ( USM, USTiraspol, UnAŞM),

Domeniul: 44. Ştiinţe exacte – 47 de locuri neacoperite la informatică (14), fizică (11), matematică (11) etc. (USM, UPS Ion Creangă, US Tiraspol, US Alecu Russo Bălţi, ASEM),

Domeniul: 21. Arte – 35 de locuri neacoperite la actorie (8) , regie (8) coreografie (4) etc. (UPS Ion Creangă, AMTAP),

Domeniul: 34. Ştiinţe ale comunicării – 29 de locuri neacoperite la biblioteconomie (18) , jurnalism (5), științe ale comunicării (5) etc. (USM, US Alecu Russo Bălţi),

Domeniul: 52.Tehnologii de fabricare şi prelucrare – 14 locuri neacoperite la tehnologia vinului ( 12) , ingineria produselor textile (12) etc.(ASEM, UTM),

Domeniul: 36. Ştiinţe economice – 12 locuri neacoperite la statistică și previziune economică (8) etc. (ASEM, USM, AMTAP, US Cahul).

La domeniile Ştiinţe politice, Ştiinţe sociale, Asistenţă socială, Tehnologie chimică, Servicii au rămas neacoperite cîte 1-4 locuri.

În sesiunea repetată dosarele urmează să fie depuse în perioada 12-14 august 2013, rezultatele finale fiind anunţate la 20 august curent.

Admiterea la studii superioare de masterat, Ciclul II

Pînă la 5 august curent, în toate instituţiile de învăţămînt superior au fost afişate rezultatele înmatriculării la studii superioare de masterat, ciclul II.

Pentru participare la concursul Admiterea 2013 – studii superioare de Masterat, au fost depuse 5902 de cereri, din care: 5457 de cereri la instituţiile de stat şi 445 la instituţiile private (plan – 9128 de locuri, inclusiv 3568 cu finanţare bugetară).

Cele mai multe cereri, în raport cu numărul de înmatriculări oferite, au fost depuse la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Bălţi, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova etc.

Au fost înmatriculate: 5186 de persoane, din care: 3155 la buget, iar 2031 la contract.

Sesiunea repetată de admitere la studii superioare de Masterat, la locurile neacoperite în sesiunea de bază, se va desfăşura în termenele stabilite la decizia instituţiilor de învăţămînt. Informaţia privind perioada desfăşurării este plasată pe pagina web a fiecării instituţii şi pe panoul informativ al Comisiei de admitere.
Pentru sesiunea repetată instituţiile de învăţămînt superior de stat şi private propun pentru studii superioare de masterat 3942 de locuri, din care:

Instituţiile de stat: 3182 de locuri (413 buget; 2769 contract)
Instituţiile private: 760 de locuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *