Potrivit unui regulament aprobat de către Ministerul Educației, studenții moldoveni care au studiat în afara țării, își vor putea recunoaște actele la instituțiile de învățământ din țară.

Decizia ministerului prevede recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate de către cetățenii Republicii Moldova, precum și de către cetățenii străini care solicită angajarea în câmpul muncii în Republica Moldova.

„Regulamentul facilitează procesul de incluziune socială a cetățenilor Republicii Moldova, care se întorc acasă din străinătate și solicită recunoașterea actelor de studii obținute în afara țării, pentru a continua studiile în instituțiile de învățământ, sau recunoașterea calificărilor profesionale, pentru a se angaja în câmpul muncii acasă.

Potrivit Ministerului Educației „regulamentul de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate vine să lărgească și să promoveze autonomia instituțiilor de învățământ și a organelor locale de specialitate din domeniul învățământului, să acorde un vot de încredere acestora, să le încurajeze în elaborarea unor politici competitive în vederea atragerii studenților și elevilor la studii, dar, în același timp, sporește responsabilitatea publică a instituțiilor de învățământ din țară”.

Astfel, începând cu sesiunea de admitere 2020, titularii actelor de studii emise de statele semnatare ale Convenției de la Lisabona, nu vor mai depune actele de studii pentru recunoaștere la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Acestea urmează să fie depuse la instituțiile de învățământ superior și instituțiile de învățământ profesional tehnic, în care solicitanții vor să fie admiși la studii, sau la organele locale de specialitate din domeniul învățământului, în cazul admiterii în instituțiile de învățământ preuniversitar.