Pe 23 martie 2016, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Academiei de Administrare Publică, moderată de prorectorul Academiei, dl Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, preşedinte al Consiliului, în cadrul căreia au fost examinate subiecte cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de doctorat.

Dl Aurel Sîmboteanu a expus noua metodologie de obţinere a granturilor la studii de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat care prevede două etape ale concursului: instituţională, care este desfăşurată în cadrul Şcolii doctorale a Academiei de Administrare Publică, şi naţională. În acest context, a fost iniţiat concursul instituţional al proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii doctorale în ştiinţe administrative.

Dl Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative, a prezentat informația cu privire la programele analitice pentru studii avansate în cadrul studiilor superioare de doctorat.

Despre activitatea Şcolii doctorale în ştiinţe administrative a vorbit dna Silvia DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, director al Școlii doctorale.

Pe toate aceste chestiuni de pe ordinea de zi membrii Consiliului ştiinţific al Academiei de Administrare Publică au adoptat deciziile corespunzătoare.

http://aap.gov.md/ro