După încheierea primei etape de admitere în învățământul superior, la ciclul I – studii superioare de licență au fost înmatriculate 10445 de persoane, iar la ciclul II – studii superioare de master au fost admise 4945 de persoane. Specialitățile stomatologie, farmacie, drept, contabilitate, limbi moderne rămân a fi în topul preferințelor candidaților la studii superioare.  

Potrivit reprezentantului Ministerului Educației Doina Usaci, candidaţii la admiterea în învățământul superior, ciclul I – studii superioare de licență au avut dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învățământ superior, iar ulterior urmând să fie înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învățământ.

La ciclul I – studii superioare de licență, la I etapă de admitere, în instituțiile de învățământ superior publice au fost înmatriculate la locurile cu finanțare de la buget4602 persoane şi la cele cu finanțare pe bază de contract 4526 de persoane (Plan: total –17 416 locuri, dintre care – 5 930 de locuri cu finanţare bugetară şi 11 486 de locuri prin contract cu achitarea taxei de studii, dintre care 2 707 pentru instituții private).

În instituțiile de învățământ superior private la ciclul I – licență au fost admiși 1317 candidați.

Pentru ciclul II – studii superioare de master au fost înmatriculate la locurile bugetare3102 persoane și la cele pe bază de contract 1843 de persoane (Plan: total 7484 locuri, dintre care: 3468 locuri cu finanțare bugetară și 4016 locuri cu finanțare prin contract, inclusiv 1286 de locuri pentru instituțiile private).

În sesiunea de bază au încheiat admiterea următoarele instituţii de învățământ superior:

 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
 2. Academia „Ştefan cel Mare” MAI;
 3. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Cele mai solicitate specialități:

Stomatologie – 28 cereri / 1 loc

Farmacie – 14 cereri / 1 loc

Drept – 20 cereri / 1 loc

Contabilitate – 9 cereri / 1 loc

Business și administrare – 7 cereri / 1 loc

Finanțe și bănci – 6 cereri / 1 loc

Tehnologii informaționale – 7 cereri / 1 loc

Jurnalism – 9 cereri / 1 loc

Limbi moderne – 10 cereri /1 loc.

Pentru sesiunea repetată instituţiile de învățământ de stat, cu excepţia celor menţionate mai sus, propun la ciclul I – licență 1328 de locuri cu finanțare de la buget și 4253 locuri la contractcu achitarea taxei de studii.

În instituţiile private, la ciclul I – licență au rămas neacoperite 1390 de locuri pe bază de contract.

LOCURILE NEACOPERITE

cu finanţare bugetară și prin contract şi propuse pentru a II etapă de admitere – 2016 pe instituțiile de învățământ superior publice:

 1. Universitatea de Stat din Moldova: Licență: 376 locuribuget și 502 locuricontract; la Master: 69 locuri;

la specialitățile: Matematică 19 locuri buget; Informatica 18 locuri buget;Limbi și literaturi 27 locuri buget; Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică21 locuri buget; Chimia 12 Biologia 20 locuri buget; Geografia10 locuri buget, Fizica 24 buget etc.

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei: Licență: 266 locuri – buget și 991 locuri – contract; la Master: 152 locuri;

la specialitățile: Tehnologia construcțiilor de mașini19 locuri buget; Ingineria produselor textile şi din piele14 locuri buget;  Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice51 locuri contact; Construcţii şi inginerie civilă 51 locuri contract etc.

 1. Academia de Studii Economice din Moldova: Licență: 31 locuri – buget și 661 locuri – contract; laMaster: 1294 locuri;

la specialitățile: Statistică şi previziune economică – 15 locuri buget; Contabilitate121 contract; Business și administrare141 locuri contract; Finanțe și bănci116 locuri contract etc.

 1. Universitatea de Stat din Tiraspol: Licență: 98 locuribuget și 182 locuri – contract; la Master: 154 locuri;

la specialitățile pedagogice: Fizică și informatică – 16 locuri buget,Matematică și informatică – 28 locuri buget; Biologie și chimie – 8 buget și 10 contract, Limbi și literaturi – 8 locuri buget;Pedagogie în învățământul primar – 5 locuri buget etc.

 1. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți: Licență: 163 locuribuget și 194 locuri – contract; laMaster: 153 locuri;

la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 18 locuri buget; Fizică – 14 locuri buget, Limbi moderne13 locuri buget; Pedagogie – 15 locuri buget;Istorie – 10 locuri buget, Geografie – 12 locuri buget etc.

 1. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă: Licență: 101 locuribuget și 418 locuricontract; laMaster: 194 locuri;

la specialitățile pedagogice: Informatică – 15 locuri buget; Arte plastice – 12 locuri buget; Educație tehnologică – 12 locuri buget;Matematică – 10 locuri buget,Educație civică – 9 buget; Istorie – 8 locuri buget, Geografie – 6 locuri bugetetc.

 1. Institutul de Relații Internaționale din Moldova: Licență: 80 locuri – contract; la Master: 49 locuri;
 2. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport: Licență: 166 locuri – contract; la Master: 13 locuri;

la specialitățile: Cultură fizică recreativă – 41 locuri contract; Servicii de securitate a proprietăţii – 41 locuri contract; Servicii antiincendii – 20 locuri contract

 1. Universitatea de Stat din Comrat: Licență: 48 locuribuget și 93 locuri – contract; la Master: 35 locuri;

la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 12 locuri buget; Pedagogia învățământului primar – 10 locuri buget; Informatica – 5 locuri buget, Agronomieși Tehnologie produselor alimentare – 7 locuri buget etc.

 1. Universitatea de Stat din Taraclia: Licență: 19 locuribuget și 19 locuri – contract;

la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 4 locuri buget; Pedagogia învățământului primar – 4 locuri buget; Muzica – 5 locuri buget, etc.

 1. Universitatea de Stat din Cahul: Licență: 57 locuribuget și 153 locuri – contract; Master: 73 locuri;

la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 21 locuri buget; Informatică și matematică – 15 locuri buget; Pedagogia învățămîntului primar – 9 locuri bugetetc.

 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova: Licență: 97 locuri buget și 191 locuri contract; la Master:22 locuri;

la specialitățile: Agronomie18 locuri buget;Viticultură și vinificație 15 locuri buget;  Zootehnie15 locuri buget; Horticultură 13 locuri buget etc.

 1. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice: Licență: 55 locuri- buget și 84 locuri – contract; laMaster: 13 locuri;

la specialitățile: Interpretare instrumentală16 locuri buget; Dans 7 locuri buget;  Scenografie5 locuri buget etc.

 1. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Licență: 41 – buget și 18 – contract; la Master: 33 locuri.
 2. Institutul de Științe ale Educației: la Master: 11 locuri.
 3. Academia de Administrare Publică: la Master: 40 locuri.

 

LOCURILE NEACOPERITE

cu finanţare prin contract şi propuse pentru a II etapă de admitere în instituțiile de învățământ superior private:

 1. Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Licență:285 locuri contract; la Master: 213 locuri.
 2. Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova: Licență: 187 locuri contract; la Master: 99 locuri.
 3. Universitatea de Studii Europene din Moldova: Licență: 99 locuri contract; la Master: 182 locuri.
 1. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”: Licență: 169 locuri contract; la Master: 86 locuri.
 2. Institutul de Științe penale și Criminologie Aplicată: Licență: 41 locuri contract;
 3. Universitatea Americană din Moldova: Licență: 95 locuri contract;
 1. Academia de Transporturi, Informatica și Comunicații:  Licență: 152 locuri contract; la Master: 35 locuri.
 2. Institutul Internațional de Management IMI-NOVA: Licență: 141 locuri contract; la Master: 42 locuri.
 3. Universitatea Slavonă: Licență: 110 locuri contract; la Master: 58 locuri.
 4. Universitatea Perspectiva-INT: Licență: 71 locuri contract; la Master: 33 locuri.

Sesiunea repetată de admitere la studii superioare de licență și master, la locurile neacoperite în sesiunea de bază, se va desfăşura în termenele stabilite la decizia instituţiilor de învățământ. Informaţia privind perioada desfăşurării este plasată pe pagina web a fiecărei instituţii şi pe panoul informativ al Comisiei de admitere.

http://www.admiterea.md/admiterea2016/