La 25 iulie curent în 30 de instituții de învățământ superior din republică (18 publice si 11 private) se va da startul admiterii la studii superioare de licență și master.

La admiterea 2016 pentru cele 170 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență și la cca 500 de programe la Ciclul II – studii superioare de master au fost repartizate:

Pentru Ciclul I – studii superioare de licență – 17416 locuri (în comparație cu 17975 de locuri în 2015, în diminuare cu 559 de locuri), dintre care: 5930 locuri cu finanțare bugetară (în diminuare cu 125 locuri, față de anul 2015); 11486 locuri cu finanțare prin contract, (în comparație cu 2015 – 11903 de locuri, respectiv, în diminuare cu 417 locuri),  din acestea – 2707 pentru instituții private ( în diminuare cu 398 locuri –  3105 de locuri pentru instituțiile private).

Pentru Ciclul II – studii superioare de master – 7377 locuri (în comparație cu 2015 – 7980 de locuri, respectiv, in diminuare cu 603 locuri, dintre care:  3468 locuri cu finanțare bugetară (în comparație cu 2015 – 3425 de locuri); 4016 locuri cu finanțare prin contract (în comparație cu 2015, în diminuare cu 539 locuri, 4555 de locuri), inclusiv 1286 de locuri pentru instituțiile private.

Totodată, în planul de admitere la Ciclul I au fost aprobate 318 locuri cu frecvență redusă (370 de locuri la studii cu frecvența redusă în 2015) pentru persoanele angajate în câmpul muncii, care au nevoie de continuarea / completarea studiilor anterioare sau recalificarea formării profesionale.

Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar dinraioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender au fost aprobate 407 de locuri din buget, cu destinație specială (în comparație cu 462 în anul 2015).

Pentru studenții străini au fost aprobate 250 de locuri (în comparație cu 325 de locuri în anul 2015) cu finanțare bugetară la Ciclurile I și II, inclusiv 30 de locuri pentru stagii de cercetare, destinate mobilității academice.

La baza planificării locurilor pentru admitere au fost puse criterii de capacitate instituțională, acreditare şi personal, în special la domeniile, pentru care ministerul dispune de informațiile necesare. S-a ținut cont de existența instituțiilor regionale care urmează să acopere necesarul de cadre în teritoriile respective pe o arie cît mai vastă de specialități, de profilul instituției, iar la specialitățile din domeniul Științe ale educației – acordarea priorității de a desfășura formarea profesională instituțiilor de învățământ superior de stat.

Un accent aparte la repartizarea locurilor bugetare a fost pus pe profilul instituției.

Spre exemplu, locurile de la specialitățile economice să fie concentrate in instituțiile de profil, cele de la Drept în instituții profilate în Drept etc.

În conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în Ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar, aprobat prin ordinul Ministrului Educației și cu principiile autonomiei universitare, instituțiile de învățământ vor desfășura sesiunea de admitere în baza metodologiilor proprii, elaborate în baza actelor normative ale Ministerului Educației și aprobate de către Senat.

Concursul de admitere se va desfășura începând cu 25 iulie 2016 și conform etapelor, după cum urmează:

 • 25 iulie – 01 august 2016 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
 • desfășurarea probelor de aptitudini – la decizia instituției de învățământ;
 • până la 04 august 2016 – anunțarea rezultatelor intermediare;
 • până la 08 august 2016 –  depunerea documentelor în original la instituția aleasă;
 • până la 11 august 2016 – anunțarea rezultatelor finale;

Oferte de studii pentru Admiterea 2016

Instituțiile de învățământ superior vor organiza, după caz, sesiuni suplimentare de admitere, la ambele cicluri, pentru locurile neacoperite, în condiții identice cu cele ale sesiunii de bază, înainte de începutul anului universitar.

În scopul asigurării accesului liber și echitabil la studii superioare în funcție de merit, în 2016, la fel ca și în anul precedent, candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar în final, vor trebui să opteze pentru o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ.

La concursul de admitere pot participa persoanele cu Diplomă de Bacalaureat (90 % din locuri) sau cu Diplomă de studii medii de specialitate (10% din locuri) ori un act echivalent de studii realizate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației și echivalate cel puțin cu studii liceale.

Concursul de admitere este unic la locurile cu finanțare bugetară și la cele prin contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specialitate.

Înmatricularea la locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va realiza din rândul candidaților la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanțate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

În acest an a fost menținută cota la admitere de 15% pentru candidați din familii dezavantajate.

Prioritate la înmatriculare la această categorie o au copii orfani și persoanele cu grad de dizabilitate I și II.

Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.

Începând cu anul 2014, locurile cu finanțare bugetară, cu excepția celor destinate copiilor orfani și a persoanelor cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, se scot la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară.

Repartizarea  admiterii la Ciclul I ( buget și contract) pe ministere este următoarea:

 •  Ministerul Educației – 12171 (12298 locuri în 2015) ;
 •  Min. Agriculturii și Ind. Alim. –  1060 (1062 de locuri în anul 2015);
 •  Ministerul Sănătății – 695 (695 de locuri în anul 2015;
 •  Ministerul Culturii – 313 (320 de locuri în anul 2015);
 •  Ministerul Afacerilor Interne – 250 (275 de locuri în anul 2015);
 •  Ministerul Apărării – 100 (100 de locuri de locuri 2015);
 •  Academia de Științe – 120 (120 de locuri în 2015).

Candidații la admiterea în învățământul superior beneficiază de cazare în cămine. Actualmente 20 instituții de învățământ superior de stat și private oferă locuri de cazare în 89 de cămine.

Circa 70% din candidații la admiterea în învățământul superior, care vor fi înmatriculați vor beneficia de burse. De la 01 ianuarie 2014 a fost stabilit următorul cuantum de burse de studii: Categoria I – 720 lei; categoria II – 610 lei; categoria III – 560 lei, pentru ciclul II, studii superioare de master -790 lei.