Ministrul Educației, Maia Sandu, a prezentat, joi, 4 iulie curent, într-o conferință de presă planul de înmatriculare în instituțiile de învățămînt profesional, mediu de specialitate și superior pentru anul de studii 2013-2014, precum și ofertele de burse acordate de statele cu care Republica Moldova a încheiat acorduri bilaterale.

[haiku url=”http://www.admiterea.md/wp-content/uploads/2013/04/Admiterea.md_.wav” title=”Admiterea.MD” graphical=true]

La 1 iulie curent, a demarat admiterea în școli profesionale și colegii. Actele vor putea fi depuse pînă la 31 iulie în colegii şi pînă la 10 august în şcoli profesionale. Admiterea 2013 se va  desfășura în 66 de școli profesionale și 46 de colegii.

Planul de admitere în colegii pentru 2013 prevede 8355 de locuri, dintre care 4771 cu finanţare
bugetară şi 3584 pe bază de contract. Pentru absolvenții gimnaziului, cota-parte cu finanţare
bugetară constituie 3981 de locuri (83,5%), iar în baza studiilor liceale şi şcolii medii de
cultură generală- 790 de locuri (16,5 %).

În colegii cererile vor fi depuse în perioada 1-31 iulie 2013. Rezultatele vor fi anunțate pînă la 3
august 2013. În caz de neacoperire a locurilor, în perioada 5-8 august curent, în colegii va avea
loc concursul repetat. Rezultatele acestuia vor fi anunțate pînă la 10 august.

Pentru instituţiile de învăţămînt secundar profesional, în anul 2013 sînt planificate în total
12035 de locuri, dintre care 2335 pentru şcolile de meserii și 9330 – pentru şcolile profesionale.
Cota de înmatriculare în bază de contract în școlile profesionale este de 370 de locuri, din
numărul total de 12035.

Planul de înmatriculare în școlile profesionale prevede completări cu meserii /profesii noi.
Astfel, în domeniul ocupaţional „Agricultură” a fost inclusă meseria „Fermier specializat în
creşterea diferitor culturi agricole”, iar la domeniul ocupaţional “Industrie” – ”Montator
dispozitive şi aparate radioelectronice”. Totodată, a fost majorat numărul de locuri pentru
domeniul ocupaţional ”Industria uşoară” la meseriile „Cusător” și „Confecționer articole de
marochinărie”.

În şcolile profesionale depunerea cererilor se va efectua în două etape. Prima etapă va avea loc
în perioada 1 iulie – 10 august 2013, cu anunţarea rezultatelor pînă pe 15 august 2013, iar cea
de-a doua – în perioada 15 – 20 august 2013, cu anunţarea rezultatelor pînă pe 25 august 2013.
Pentru anul de studii 2013-2014, în școlile profesionale și colegii cele mai multe locuri au fost
oferite la medicină generală, transport auto, informatică, contabilitate, finanțe, asistență socială,
domeniul construcții, servicii și industrie.

La concursul de admitere în școlile profesionale și colegii pot participa toţi doritorii, indiferent
de de vîrstă. Candidaţii pot participa la concurs doar într-o singură instituţie de învăţămînt,
exclusiv la o specialitate.Admiterea în universități pentru anul de studii 2013-2014

Admiterea 2013 în învățămîntul superior se va desfășura în 34 de universități, inclusiv 19
instituții de stat și 15 instituții private. Depunerea cererilor se va efectua în perioada 16-27 iulie
2013. Anunţarea rezultatelor intermediare se va efectua pînă la 31 iulie curent. Documentele în
original vor putea fi depuse la instituția aleasă pînă la 03 august 2013, iar rezultatele finale vor fi
anunțate pînă la 16 august curent. În perioada 7-9 august va avea loc concursul repetat la locurile
neacoperite.

În conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 312 din 27 mai 2013, planul de înmatriculare în
universități, ciclul I prevede un număr total de 20475 de locuri, din care 6755 de locuri cu
finanțare bugetară și 13720 de locuri cu finanțare prin contract.

Cele mai multe locuri bugetare au fost acordate pentru domeniul general de studiu ”Științe ale
educației”-1670 de locuri, ”Inginerie”-870 de locuri, ”Medicină”-475 de locuri, ”Științe
exacte”-315 locuri etc.

Pentru anul de studii 2013-2014, au fost alocate 9218 locuri pentru ciclul II de studii – masterat,
din care 3568 de locuri cu finanțare bugetară (mai mult cu 158 de locuri în comparație cu anul
2012) și 5650 de locuri cu finanțare prin contract ( mai mult cu 1095 de locuri față de anul 2012).
În următorul an de studii, în învățămîntul superior, vor fi introduse șapte specialităţi noi la care
va fi admitere pentru prima dată, cu două mai mult în comparație cu anul trecut, după cum
urmează:

Academia de Studii Economice din Moldova – Managementul resurselor umane
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport -Servicii antiincendii
Academia de muzică, Teatru și Arte Plastice

1. Istoria și teoria artelor plastice
2. Filmologie, producție film și TV
3. Dramaturgie și scenaristică
4. Management artistic

Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne – Drept. Securitatea
frontierei

În anul curent, în metodologia de admitere în învățămîntul superior au fost operate unele
schimbări. Drept urmare, toți candidații vor putea să se înscrie la concursul de admitere în
universități, concomitent, la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare
profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţămînt superior, dar pot fi înmatriculați
la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior. O altă completare prevede că, începînd cu anul 2014, locurile cu finanțare bugetară, cu excepția  celor destinate copiilor orfani și invalizilor de gradul I și II, vor fi scoase la concurs în fiecare an,

după sesiunea de vară.Studenții vor încheia cu universitatea, indiferent la ce formă de studii aplică, cu taxă sau fără, la zi sau la frecvență redusă, un contract doar pentru un an de zile și nu pentru toți trei sau patru ani cum era pînă în prezent. După fiecare an de studii se va calcula media pe care au acumulat-o la
ambele sesiuni și clasamentul în ordinea descrescătoare va fi decisiv pentru a stabili cine sînt
studenții care vor beneficia de loc bugetar.

Totodată, conform noilor prevederi, admiterea în învăţămîntul superior de stat şi privat la ciclul
I, studii superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs,
stabilite de fiecare instituţie de învăţămînt superior în baza autonomiei universitare, cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale Regulamentului de organizare și desfășurare
a admiterii la ciclul I, licență în învățămîntul superior.

În acest an au fost menținute cotele la admitere: cota de 15% pentru candidați din familii
dezavantajate, cota de 20% pentru candidații cu instruire în limba rusă, cota rural/urban
(65%/35%), cota bacalaureat/studii medii de specialitate (90%/10%), locuri cu destinație specială
pentru absolvenții din partea stîngă a Nistrului.

Admiterea în instituții de învățămînt de peste hotarele țării

Tinerii din Republica Moldova pot candida și pentru burse de studii peste hotarele țării, care sunt
disponibile în cadrul protocoalelor de colaborare pe care le are semnate Ministerul Educației cu
diverse state: România, Federația Rusă, Cehi, Slovacia etc, dar și în cadrul unor proiecte ale
Comisiei Europene și altor organizații internaționale. Astfel, în prezent, tinerii mai pot candida
pentru burse în România, Ucraina, Turcia și Grecia. Informația detaliată poate fi accesată pe
pagina web a Ministerului Educaţiei www.edu.md .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *