Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei şi Camera Meşteşugarilor din Koblenz, Germania, invită mass-media la inaugurarea noilor Ateliere de instruire iniţială şi continuă pentru brutari, patiseri, bucătari şi chelneri, în cadrul Liceului Profesional nr. 1 din mun. Chişinău, care va avea loc pe 25 mai 2012, ora 09.30, str. Ion Creangă 59, mun. Chişinău.
La inaugurare vor participa reprezentanţi ai Guvernului, Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, conducerea CCI a RM, Preşedintele Camerei Meşteşugarilor din Koblenz, reprezentanţi ai Ambasadei Germaniei şi ai Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), întreprinzători.Atelierele au fost amenajate şi dotate cu echipament modern în sumă de 120.000 Euro, cu susţinerea Proiectului de Parteneriat dintre Camera Meşteşugarilor din Koblenz, Germania şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Proiectul are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale a tinerilor, orientată spre necesităţile şi cerinţele pieţii muncii, conform standardelor naţionale, dar şi internaţionale.Informaţii suplimentare:
bd. Ştefan cel Mare 151, MD 2004, Chişinău
Tel: 00 373 22 23 31 62, Fax: 00 373 22 23 31 72,
GSM: 00 373 68290290 (Sorina Donţu),
e-mail: hwk_ko_moldau10@yahoo.de
www.chamber.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *