Bundestagul German oferă o bursă absolvenților instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru o perioadă de cinci luni. Scopul este ca beneficiarii, activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale precum și să acumuleze experiență practică privind activitatea parlamentară. În afară de aceasta în cadrul acestui program important bursierii pot frecventa în mod gratuit prelegeri la universitățile din Berlin.

Pentru a putea urma programul, participanții trebuie să fie născuți după 1 martie 1989 și să cunoască foarte bine limba germană.

Programul se va desfășura începând cu 1 martie până la 31 iulie 2019. Participanții vor primi o bursă lunară în valoare de 500 de euro. În mod suplimentar vor fi preluate și costurile de asigurare în caz de boală, accidente și de răspundere civilă pentru studenți, precum și taxele administrative și contribuțiile de asigurări sociale. În afară de aceasta se acordă cazare gratuită sau, în cazul în care candidatul dispune de cazare proprie, se va oferi o contribuție pentru aceste cheltuieli în valoare de 300 de euro lunar. Cheltuielile de călătorie tur-retur spre Berlin vor fi restituite.

Informații detaliate despre programul de burse, condițiile de eligibilitate, procedura de aplicare și cea de selectare, pot fi găsite pe: http://www.bundestag.de/ips

Dosarul complet urmează a fi expediat până la 30 iunie 2018 la adresa de e-mail info@chisinau.diplo.deîntr-un fișier al cărui titlu să fie constituit din numele și prenumele candidatului.

Persoanele interesate trebuie să anexeze la dosar următoarele acte în limba germană:

  1. formularul de cerere completat;

  2. scrisoare de intenție, detaliată (max. două pagini);

  3. diploma de studii (originalul sau copia legalizată și scanată, în limba germană sau engleză). Actul care confirmă absolvirea studiilor poate fi prezentat în cazuri motivate până la 31 decembrie 2018. Originalul sau copia legalizată a diplomei de studii în limba germană sau engleză trebuie să fie prezentată în cadrul interviului de selectare;

  4. cunoștințele foarte bune de limba germană (corespunzătoare nivelului B al Cadrului comun european de referință pentru limbi străine), pot fi demonstrate prin: diplomă oficială (de exemplu TestDaF, ZOP, DSH sau printr-un certificat doveditor IPS), cunoștințele de limbă germană sunt dovedite, dacă în CV-ul candidatului este indicat susținerea bacalaureatului în Germania, studii la o facultate de limbi străine, specialitatea Limba și literatura germană sau angajat în calitate de profesor de germană).

  5. două scrisori de recomandare, în limba germană sau engleză (nu mai vechi de un an), o recomandare fiind eliberată de un profesor universitar sau angajator, în care să fie apreciată calificarea de profil a solicitantului pe o foaie oficială a instituției ce eliberează scrisoarea de recomandare;

  6. o fotografie în format electronic (JPEG sau în alt format);

  7. copia pașaportului de călătorie sau copia buletinului de identitate.

În cazul în care documentul în format .pdf depășește 15 MB, dosarul se va expedia în mai multe etape. Persoana de contact din cadrul Ambasadei este Alexandr Filipp, tel.: 022 200 600, e-mail: pr-100@chis.diplo.de