Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse oferă cetăţenilor Republicii Moldova trei burse (studii universitare), anul academic 2011-2012, în cadrul Institutului (Universităţii) de Stat pentru Relaţii Internaţionale (MGIMO) din or. Moscova.

Pentru participare la concurs se depun următoarele acte:

1. Diploma de bacalaureat sau situaţia academică pentru absolvenţii de liceu, promoţia 2011, clasele X, XI şi semestrul I, cl. XII (traduse în limba rusă şi legalizate notarial);
2. Copia buletinului de identitate (tradus în limba rusă şi autentificat notarial);
3. 12 fotografii (3X4) alb-negru, mate;
4. Certificat medical, cu informaţii despre bolile cronice, după caz;
5. Rezultatul examinării Rengen ( fluorografia );
6. Informaţii despre vaccinele primite cu indicarea datei (Tetanos, Rujeola, Difterie, Tuberculoză);
7. Rezultatul examinării Sifilis;
8. Certificat HIV/SIDA;

Setul de documente se depune în Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană, Ministerul Educaţiei.

Termenul limită de depunere a actelor – 3 iunie, 2011.

Testarea pentru admitere va avea loc în perioada 27 iunie – 03 iulie 2011 la Moscova. Probele vor include testarea la limba rusă (scris) şi limba străină (scris), iar pentru candidaţii la specialitatea Relaţii Economice Internaţionale – şi la matematică.

Cheltuielile pentru particiare la testarea pentru admitere în perioada sus-menţionată (tansport şi cazare la Moscova) vor fi suportate de către fiecare candidat în parte.

Taxa lunară în căminele MGIMO – 3300 – 4800 ruble Ruseşti.

Pentru detalii accesaţi site-ul www.mgimo.ru
Relaţii la tel 23.80.61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *