Guvernul Republicii Coreea oferă, pentru anul academic 2016 – 2017, burse de studii cetățenilor străini cu scopul de a promova mobilitatea academică și prietenia între reprezentanții statelor participante în Program.
Doritorii pot aplica pentru Programul de burse la oricare din Ambasadele Republicii Coreea sau direct la Universitățile coreene. Nu există un termen – limită unic pentru expedierea formularelor de aplicare. Această informație va fi pusă la dispoziția candidatului doar după contactarea directă a Universității alese sau a Ambasadei.

Pentru informații adiționale privind condițiile programului de burse, mărimea bursei, cerințele de eligibilitate și procedura de aplicare se va accesa http://www.gsu.by/obyav/m17b.pdf

 

http://www.eac.md/ro