Ministerul Educației informează despre posibilitatea aplicării la Bursele oferite de Republica Elenă pentru anul academic 2016 – 2017.

La acest program de burse nu pot aplica:

 • Persoanele care au încheiat contracte cu statul grec;
 • Candidații care optează pentru Facultățile de Artă și Teologie;
 • Candidații care nu vor atinge vîrsta de 18 ani pînă la 01.10.2016;
 • Persoanele care au obținut anterior burse de la statul grec.

Bursa va fi oferită pe întreaga perioadă de studii, inclusiv anul necesar pentru studierea limbii grecești și obținerea certificatului de cunoaștere a limbii.

Bursa cuprinde:

 •  700 de euro pentru relocare;
 • Alocație lunară de 368 Euro;
 • Mese gratuite;
 • Scutirea de taxa de studii;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Manuale gratuite (cu excepția manualelor de studiere a limbii grecești).

Candidații la bursele oferite de statul grec vor depune următoarele documente(traduse în limba greacă și autentificate notarial):

 •  Formularul de aplicare (cu indicarea a trei specialități pentru care se optează) ;
 • Curriculum Vitae ;
 • Certificat de absolvire a învățămîntului preuniversitar ;
 • Certificat de cunoaștere a limbii grecești (dacă există) ;
 • Certificat privind cetățenia candidatului și a părinților acestuia, emis de către autoritatea competentă din țara de origine ;
 • Certificat care confirmă dreptul candidatului de a-și continua studiile la o instituție de învățămînt superior (eliberat de către autoritatea competentă din țara de origine);
 • Un certificat eliberat de către Ambasada Republicii Elene din țara de origine a candidatului, care confirmă că candidatul și părinții acestuia au locuit peste hotarele țării cel puțin 5 ani  și că nu sunt angajați ai statului grec.
 • 1 fotografie ;
 • Copii  xerox ale paginilor pașaportului.

Formularul de aplicare și documentele însoțitoare urmează a fi depuse la Ambasada Republicii Elene în Kiev pînă la cel tîrziu 3 august 2016.  

Pentru informații adiționale privind condițiile programului de burse, cerințele de eligibilitate  și procedura de aplicare se vor accesa următoarele Anexe: