Bundestagul german, în cadrul Programului „ Burse Parlamentare Internaționale 2015”, oferă burse pentru absolvenţii instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova. Perioada de desfășurarea a Programului: 1 martie – 31 iulie 2014. Participanții vor primi o bursă lunară în valoare de 450 de Euro.

Bundestagul

La Program vor putea aplica doar persoanele născute după 28 februarie 1985, care au cunoștințe foarte bune de limbă germană.

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs care va conţine următoarele acte:

  • formularul de participare;
  • fișa personală completată;
  • Curriculum Vitae în limba germană;
  • scrisoare de intenție (maxim 2 pagini);
  • diploma de studii (copia legalizată și traducere în limba germană sau engleză). Actul justificativ despre absolvirea studiilor poate fi prezentat ulterior până la 31 decembrie 2014. Copia legalizată a diplomei de studii în limba germană sau engleză trebuie să fie prezentată și în cadrul interviului de selectare;
  • certificat ce atestă cunoștințele limbii germană;
  • două scrisori de recomandare, în limba germană sau engleză (nu mai vechi de un an, o recomandare fiind eliberată de un profesor universitar sau angajator, în care să fie apreciată calificarea de profil a solicitantului pe o foaie oficială a instituţiei ce eliberează scrisoarea de recomandare);
  • patru fotografii pentru pașaport.

Detalii despre Programul de burse, condiţii de eligibilitate, procedura de aplicare, respectiv cea de selectare, pot fi accesate pe pagina web a Parlamentului Federal al Germaniei: http://www.bundestag.de/ips precum şi pe adresa electronică a persoanei de contact din cadrul ambasadei este dna Aurica Miler (tel.: 22 200 618, e-mail: sprach-100@chis.auswaertiges-amt.de)

Dosarele se vor depune pînă la 30 iunie 2013, la Ambasada Germaniei la Chişinău, str. Maria Cebotari 35, MD 2012 sau la adresa de email a Ambasadei: info@chisinau.diplo.de într-un fișier a cărui nume să fie constituit din numele de familie şi prenume.