Biroul din Republica Moldova al Fundației Konrad Adenauer anunță deschiderea concursului pentru programul de burse Sur-Place 2018-2019. Programul își propune să susțină tinerii talentaţi, care sânt preocupaţi de viaţa politică şi sânt activi în comunitate, oferindu-le şansa să se concentreze pe studii şi să fie implicați activ în viața socio-politică.

Bursa Sur-Place se adresează tinerilor studenţi (ciclul de licenţă) care îndeplinesc următoarele criterii:

 • sânt studenți ai unei universități din Republica Moldova, ciclul de licenţă (cu excepția studenților ultimului an de studiu!),
 • se implică activ în viaţa sociala şi/sau politică,
 • au rezultate academice înalte,
 • sânt receptivi la valorile creștin-democrate,
 • au ca scop profesional angajarea în domeniul public sau activităţi ale vieţii publice (media, partide, asociaţii, universităţi, ong-uri…),
 • cunosc cel puţin o limbă străină; cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj,
 • sunt dispuşi să participe la instruirile şi evenimentele organizate de Fundație.

Bursa

Bursa se acordă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire în funcţie de rezultate. Pe lângă componenta financiară, programul include o serie de instruiri şi evenimente pentru bursierii selectați.

Înscriere și selecție

Candidaţii vor fi evaluaţi în două etape: prima etapă – în baza dosarului, iar candidaţii aprobați la prima etapă vor fi invitaţi la interviu.

Dosarul complet urmează a fi transmis în format electronic prin intermediul FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE până cel târziu pe 8 octombrie 2018. Dosarul va fi considerat complet doar în cazul în care va conține anexele1 de mai jos:

 1. CV cu poză în limba engleză sau germană,
 2. Copia scanată a unui act care confirmă statutul de student înmatriculat la una din universitățile din Republica Moldova, ciclul licență,
 3. Scrisoare de motivaţie în limba engleză sau germană,
 4. Copia scanată a diplomei de bacalaureat inclusiv anexa cu note,
 5. Copia scanată a unui act care demonstrează reușita academică universitară (excepție studenții anului I de studii),
 6. Recomandare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit,
 7. Recomandare din partea unei persoane/organizaţii care poate atesta angajamentul civic, politic etc.