Termen limita de aplicare: 2 iunie, 2014

Fondul pentru Educatia Romilor si Fundatia „Remembrance, Responsibility and Future” anunta cel de-al unsprezecelea an de desfasurare a Programului ROMA EDUCATION FUND de BURSE UNIVERSITARE in Drept si Stiinte Umaniste (REF/LHP).

Programul acorda burse universitare, pe baza de concurs, studentilor Romi, care doresc sa-si urmeze studiile in invatamintul mediu de specialitate sau cel universitar. Bursele Universitare REF/LHP au menirea sa acopere taxele de studii, costul cartilor si, partial, cheltuielile pentru cazare. Bursa este prevazuta pentru un singur an universitar, cu posibilitatea prelungirii acesteia, in baza de concurs, pentru anul urmator de studii.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanti:

  • sa fie admisi ca studenti in anul I, II, III, sau alt an mai mare cu frecventa la zi, in toamna anului 2014, in cadrul unei universitati acreditate din Moldova;
  • ori, sa fie in prezent bursieri ai Programului, care pot candida pentru reinnoirea bursei.

Se acorda prioritate candidatilor care studiaza la zi pentru unul din urmatoarele domenii: drept, administratie publica, jurnalism, stiinte politice, sociologie, economie si istorie.
Programul de Burse Universitare REF/LHP are posibilitatea sa ofere burse universitare aceluiasi candidat pentru urmatoarele studii: studii in cadrul colegiilor cu invatamint mediu de specialitate (pina la 10 % din numarul total de aplicanti), BA (licenta), MA (masterat), PhD (doctorat).

Etapele obligatorii ale procedurii de aplicare:

(i) TERMENUL LIMITA pentru completarea/atasarea Formularului de Aplicare online, a Certificatului Academic, a Scrisorii/lor de Recomandare si a copiei buletinului de identitate sau a pasaportului este 2 IUNIE 2014;
(ii) TERMENUL LIMITA pentru expedierea Certificatului de Inmatriculare pe anul universitar 2014-2015 si a Certificatului privind Taxa de Studii este 15 SEPTEMBRIE 2014.

Formularul de Aplicare online, criteriile de eligibilitate, precum si instructiunile de aplicare pot fi accesate pe pagina web a REF-ului: http://www.romaeducationfund.hu/lhp-guidelines-0
Informatii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informatii Universitare:

16, Puskin St., MD 2012 Chisinau
tel: +373/22/ 22 11 72, e-mail: eac@eac.md

Detalii

Documente in Romana   LHP 2014-2015 Anunt Prog (*.doc)

Documente in Rusa  LHP 2014-2015 Prog Announcement (*.doc) IPLog


Centrul de Informatii Universitare

16, Puskin St., MD 2012 Chisinau
Tel: (373 22) 221167, 221172, fax: (373 22) 221167
e-mail: eac@eac.md