Teoretic, un tânăr care a făcut studii în Republica Moldova și deține o diplomă care-i confirmă calificarea poate obține un job „pe specialitate” oriunde în lume. Există însă anumite domenii cu un spectru larg de cerințe și condiții suplimentare precum medicina, arhitectura sau jurisprudența. Pretendenții la un loc de muncă sau un loc de studii în aceste sfere trebuie să suțină de cele mai multe ori probe suplimentare care să reconfirme cunoștințele și aptitudinile căpătate în țara de baștină.

Ministerul Educației, despre recunoașterea diplomelor

Recunoașterea diplomelor de studii la nivel internațional se realizează în baza unor înțelegeri între state. Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Educației este responsabil de încheierea și aderarea la astfel de convenții, tratate, acorduri internaționale. Înainte de a demara procedura de confirmare a autenticității şi traducere a actelor de studii, este necesar să se verifice, la ambasada sau consulatul țării de destinație, condițiile în care se poate obține recunoaşterea diplomelor. Adesea, nu este obligatoriu ca toate actele să necesite confirmarea autenticității şi nu toate statele acceptă traducerile realizate în Republica Moldova.

Prin „recunoaștere” se înțelege acceptarea de către autoritatea competentă a unui stat a unui act de studii ca fiind autentic precum şi acceptarea valorii/conținutului actului de studii în scopul de a permite accesul la următorul nivel de studii (recunoaștere academică) şi la ocuparea unui loc de muncă (recunoaștere profesională).

Țările unde diplomele moldovenești sunt recunoscute

Cadrul general de recunoaștere a actelor de studii eliberate în Republica Moldova în spațiul european îl constituie Convenția cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, semnată la Lisabona în 1997. Republica Moldova a aderat la această convenție în anul 1999. În scopul facilitării recunoașterii pe plan internațional a actelor de studii şi a calificărilor obţinute în Republica Moldova, atât pentru continuarea studiilor, cât și pentru angajarea în câmpul muncii, Republica Moldova are semnate acorduri de recunoaștere reciprocă a actelor de studii cu România, Republica Bulgaria, Ucraina, Federația Rusă și Republica Lituania.

În 2010, Ministerul Educației a reactualizat Acordul de recunoaștere a actelor de studii cu România, ajustându-l la ultimele acte normative și recomandări în materie de recunoaștere din spațiul european, precum și în contextul aderării României la Uniunea Europeană.

O procedură similară de reactualizare a Acordului de colaborare în materie de recunoaștere se realizează la ora actuală cu Federația Rusă.

În anul 2012, la propunerea Ministerului Educației, Guvernul a aprobat proiectul unui Acord-cadru interguvernamental privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor academice, calificărilor şi competențelor, care a fost propus la 23 de state din spațiul european, inclusiv statelor de destinație a migranților moldoveni.
Este vorba despre Italia, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Germania, Polonia, Ungaria, Suedia, Norvegia, Finlanda, Cehia, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Portugalia, Grecia, Turcia, Israel, Cipru şi Ţările Baltice.

Detalii pe moldnova.eu