Criminology

Academia de Științe a Moldovei a găzduit, la 9 martie 2018, Conferința științifică omagială „Omul, criminologia, știința”, dedicată aniversării a 60-a de la naștere și 35-a de activitate didactico-științifică a criminologului Valeriu Bujor. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cercetări Juridice și Politice, Asociaţia Independentă de Criminologie din Republica Moldova, AcademiaDetalii

Institutul de Criminologie oferă o pregătire criminologică fundamentală în cadrul specialității „Criminologie și științe penale”, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anticrimă, în calitate de: Criminolog Analizează criminalitatea sau comportamentul criminal al unor criminali ori grupuri criminale. Stabilește tendințele criminalității. Prognozează evoluția criminalității sau probabilitatea săvârșiriiDetalii

În perioada 15-25 martie, Institutului de Criminologie a desfășurat tradiționala Decadă criminologică, care a ajuns la cea de-a VI-a ediție. Studenți și profesori au contribuit activ la pregătirea a patru evenimente, și anume: Concursul interuniversitar al eseurilor științifice O Moldovă fără criminalitate, mafie și corupție; Conferința științifico-practică internațională Problemele șiDetalii

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.  Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor. ISPCA este abilitat de cătreDetalii

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată este succesorul primelor instituții cu profil criminologic din Republica Moldova a Colegiului de Criminologie (1995-2003) și a Universității de Criminologie (1998 – 2003). Institutul nu este doar un centru de cercetări științifice în domeniul criminologiei, politicii penale, securității criminologice, psihologiei juridice, deveantologiei și penologiei, darDetalii