USEM

Universitatea de Studii Europene din Moldova în parteneriat cu Danubius University din Galați la data de 04 Mai 2018 inițiază o conferință internațională cu genericul „Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” . Organizatorii conferinței internaționale îşi propun să reunească laolaltă tinerii cercetători din structura academică, cadrele didactice universitare, doctoranzii şi nuDetalii

Universitatea de Studii Europene din Moldova  USEM este succesoarea instituţiei superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova” și  activează în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna. Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sânt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii,Detalii