• Centrul de Excelență în Medicina si Farmacie
 • Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei
 • Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni
 • Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 • Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
 • Centrul de excelență în construcți
 • Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
 • Centrul de Excelenţa în Transporturi
 • Centrul de Excelență în Educație Artistică
 • Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău
 • Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor
 • Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație
 • Centrul de excelență în energetică și electronică
 • Centrul de excelență în medicină și farmacie „Rasia Pacalo”
 • Centrul de excelență în economie și finanțe
 • Centrul de excelență în informatică şi tehnologii informaţionale
 • Centrul de excelență în transporturi
  Centrul de excelență în construcții
  Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor
  Centrul de excelență în industria ușoară
  Centrul de excelență în horticultură și tehnologii agricole
  Centrul de excelență în viticultură și vinificație
  Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”
 • Colegiul Industrial-Pedagogic
  Colegiul Pedagogic “Alexandru cel Bun”
  Colegiul Pedagogic “Gheorghe Asachi”
  Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu”
  Colegiul Pedagogic “Mihai Eminescu”
  Colegiul Pedagogic “Ion Creangă”
  Colegiul Pedagogic “Mihail Ciachir”
  Colegiul Republican de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală”
  Colegiul Republican de Arte
  Colegiul de Medicină din Ungheni
  Colegiul de Medicină din Orhei
  Colegiul de Medicină din Cahul
  Colegiul Agricol din s. Ţaul
  Colegiul Agroindustrial
  Colegiul de Zootehnie
  Colegiul Agroindustrial din Rîşcani
  Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
  Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi
  Colegiul Agroindustrial