Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor (CEAA)

CEAA oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

 • Programe de formare profesional tehnică postsecundară:
 • Planificarea şi administrarea afacerilor
 • Finanţe şi bănci
 • Marketing
 • Turism
 • Programe de formare profesională tehnică secundară:
 • Vânzător
 • Bucătar

Instruirea se efectuează cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, în limbile română şi rusă,  în bază de contract.

Sunt invitaţi la studii absolvenţii:

 • şcolilor de cultură generală
 • şcolilor profesionale
 • gimnaziilor şi liceelor.

FACILITĂŢI

pentru elevii din cadrul

CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

 • Înmatricularea gratuită la studii a deţinătorilor diplomelor cu note de „9” şi mai mare
 • Studii gratuite pentru elevii care susţin sesiunea pe note de „10”
 • Acordarea reducerii de 5% copiilor angajaţilor cooperației de consum .
 • Acordarea Bursei MOLDCOOP ;i Bursei de Merit a UCCM celor mai buni elevi
 • Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii
 • Posibilitatea recunoașterii cursurilor ]n cazul avansării la studii universitare
 • Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici

Adresa: MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8. Tel.: (022) 81-56-13, 81-56-02, 81-56-34

Pentru informaţii suplimentare accesaţi www.uccm.md.