.

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Unica instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care asigură cu specialiști calificați în domeniul Securității frontierei, înscrierea candidaților la studii care întrunește cumulativ următoarele condiții, dacă persoana:

 • 1) Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • 2) Are 18 ani împliniți;
 • 3) Este declarat apt de către Comisia de expertiză medicală a IGPF;
 • 4) Deține diplomă de Bacalaureat sau certificat de studii liceale;
 • 5) Corespunde cerințelor speciale prevăzute de legislație.

Oferta educațională:

Profilul: Jurisprudenţă
Specialitatea: Securitatea frontierei
Durata de studii: 2 ani

Avantaje:

 • Studiile, hrana, cazarea și uniforma sunt GRATUITE;
 • GARANTAT – loc de muncă după absolvire;
 • Instruirea auto (categoria B) GRATUITĂ.

Instituția dispune de:

 • Săli de studii;
 • Sală de forță;
 • Sală sportivă;
 • Sală festivă;
 • Bibliotecă;
 • Cantină;
 • Poligon;
 • Sală de tir;
 • Teren sportiv în aer liber;
 • Stadion.

Actele necesare:

 • 1) cererea de înscriere la concurs;
 • 2) certificatul de naştere;
 • 3) buletinul de identitate (copie);
 • 4) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • 5) livretul militar (original și copie) după caz;
 • 6) recomandare de la ultimul loc de studii;
 • 7) 4 fotografii 3×4 cm, color;
 • 8) dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).

Termenul limită de depunere a actelor: 07 august 2020


Adresa: MD-3600, or. Ungheni, str. Suceava 1
Tel (+373 236)  2-91-77;
e-mail: admitere@border.gov.md
www.border.gov.md