Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept “Valeriu Bujor”

Aici îți făurești viitorul!

Oferta educațională
    • Domeniul de formare profesională: 421. Drept

    • Programul de studii: 42110. Jurisprudență

    • Calificarea: Grefier

Perspective de angajare:
 • Organe de drept, instituții private și instituții publice,
 • instanțele judecătorești de toate nivelele (judecătoriile de sector,
 • curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție a RM),
 • serviciu de grefa, arhiva judecătorească, serviciu de secretariat,
 • serviciu de registratură,  organele procuraturii,
 • subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne,
 • servicii de securitate private.
Durata și forma de organizare a studiilor:
 • 4 ani, învățământ cu frecvență la zi, în baza studiilor gimnaziale;
 • 2 ani, învățământ cu frecvența la zi, în baza certificatului de studii liceale și a studiilor medii de cultură generală.
Pentru mai multe informații aplicați aici www.colegiucriminologie.md
Adresa: Republica Moldova,
mun. Chişinău,
sect. Ciocana, str. Voluntarilor 8/3.
Telefon:
022- 41-01-04;
022-47-04-18