Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, de stat, acreditată, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea în domeniile medicinii veterinare şi merceologiei.

Fondator al Colegiului este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 415 din 22 iunie 1992 “Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţământ mediu cu profil agrar” şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova nr. 124 din 26.06.1992, drept act de reorganizare a Sovhozului-tehnicum de zootehnie, fondat în 1973 (Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.472 din 3 octombrie 1973 “Cu privire la organizarea în baza Sovhozului “Drujba”, raionul Edineţ, a Sovhozului-tehnicum pentru pregătirea specialiştilor cu studii medii speciale pentru sectorul zootehnic). În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie 2003 şi ordinului Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 52 din 16 martie 2004, Colegiul, ca instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţământ mediu de specialitate.

 

Înmatriculează abiturienţi fără examene de admitere în baza studiilor gimnaziale la următoarele specialităţi:

  • Medicină Veterinară
  • Merceologie
  • Achizitii

Limba de instruire: română şi rusă.

Durata studiilor: 4 ani.

Abiturienţii beneficiază de bursă şi cămin. Elevii în timpul studiilor au posibilitatea de a susţine “Bacalaureatul” şi efectua stagii peste hotare.

Depunerea cererilor de la 1 iulie cu prezentarea obligatorie a următoarelor acte:

  1. Actul de studii.
  2. Certificatul medical (086 – U).
  3.  Fotografii  6 (3×4).
  4. Buletinul de identitate.
  5. Certificatul despre componenţa familiei.
  6. Adeverinţa de premilitar sau livretul militar (xerox).
  7. Copia buletinului de identitate a ambilor părinţi.

 

Adresa:  r-l Edineţ,
s. Brătuşeni.
Tel.: (0-246) 75-5-94,  94595
Mob. 069335493
www.zoobrat.md

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *