Colegiul Mondostud-Art

Există numeroase modalităţi ce conduc spre succesul în alegerea unui viitor potrivit calităţilor şi aspiraţiilor fiecărui tânăr, o şansă unică pentru cele mai accesibile, cele mai depline şi cele mai sigure profesii le găsiţi la noi.

Inspiraţia și cunoștințele valorează o motivaţie spre arta frumosului.
Profesionalismul – teorie inteligentă cu rezolvări în practică…

Oferta educaţională tentantă vizează o gamă variată de opțiuni privind specialitățile studiate pe parcursul instruirii al fiecărui elev ,oferind un șir de competenţe și aptitudini profesionale.

Colegiul „Mondostud – Art” pregăteşte cadre în următoarele specialități:

 • 101210 Frizerie şi Cosmetică
  Calificarea: Tehnician cosmetică și frizerie

Studierea în complex a metodelor de îngrijire şi tratament al tenului, prepararea şi aplicarea produselor cosmetice în practică, masaj corporal, machiaj, manichiură, pedichiură, frizerie, tatuaj, arta vestimentară.

Frumuseţea este o scrisoare de recomandare, pe care Colegiul “Mondostud-Art” o dă favoriţilor săi. Această specialitate te ajută să-ţi zideşti viitorul.

Suntem fericiţi să împărtăşim noua viziune asupra zilei de mâine, care-ţi deschide noi perspective:

 • să redescoperi frumuseţea în domeniul esteticii corporale;
 • să dai vieții un plus de culoare și revitalizare;
 • tenul și sublimul clienților tăi să devină o încântare;
 • să utilizezi produse revoluţionare și să cunoști ultimele tendințe în procedurile estetice;
 • să-ţi desfăşori activitatea în laboratoare spaţioase şi înzestrate;
 • să afli trucurile stiliştilor neîntrecuţi în domeniul frumuseții;
 • să îmbrăţişezi și să cunoști adevăratele valori al esteticii corporale care reprezintă o temă actuală în rândul femeilor moderne.

Numai aici devii consilier de frumuseţe în drumul tău spre mâine.

 • 101220 Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe
  Calificarea: Tehnician în servicii de frumusețe

Instruirea complexă a specialiştilor în materie de administrare, absolvenții vor fi apţi să activeze în domeniul relaţiilor economice şi să gestioneze întreprinderi de specialitate (salon de frumuseţe, frizerii ş.a.). Pregătirea teoretică şi practică în domeniul serviciilor ce ţin de frizerie, îngrijiri cosmetic ale corpului uman, manichiură, masaj.

Misiunea specialităţii „Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe”, are ca scop pregătirea specialiştilor competenţi în:

 • cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specifice activităţii;
 • aprecierea obiectivă a calităţii materiilor prime, produselor cosmetice şi produselor finite;
 • dirijarea, raţionalizarea şi perfecţionarea protocoalelor de lucru;
 • utilizarea corectă a aparatelor, echipamentului în procesul tehnologic;
 • organizarea eficientă a muncii personale şi a personalului dirijat în procesul de muncă;
 • asigurarea protecţiei muncii, protecţiei mediului ambiant şi siguranţei de sănătate;
 • utilizarea deprinderilor specifice tehnologiilor informaţionale de sistematizare şi de generalizare a informaţiei.

71590 Tehnologia prelucrării materialelor
Calificarea:

 • Tehnician confecționarea bijuteriilor.
  Tehnicianul în confecționarea bijuteriilor va activa în domeniul
  Tehnologii prelucrării materialelor in întreprinderi și organizații specializate în repararea ,modelarea și confecționarea bijuteriilor la fel in casele de amanet,sau in calitate de evaluator al pietrelor prețioase și in calitate de vânzător în saloanele specializate.

Calificarea obţinută în cadrul domeniului este relevantă pe piaţa muncii şi permite specialiştilor să cunoască următoarele abilități :

 • Organizarea locului de muncă în baza cerinţelor tehnice de securitate în timpul muncii;
 • Selectarea şi mânuirea instrumentelor necesare pentru efectuarea procedurii de confecționare bijuteriilor din metale preţioase și semiprețioase;
 • Tehnica de fixare a pietrelor: prețioase, semiprețioase și perlelor după cerințele tehnice;
 • Tehnica de asamblare în timpul reparației a bijuteriilor și redarea aspectului după prelucrare;
 • Cunoaşterea proprietăților tehnice a aliajelor cu diferite probe și sistemul de karate;
 • Tehnica de prelucrare şi lustruire a bijuteriilor .

Pentru că știm cât de importantă este inspirația în tot ceea ce facem, instruirea de specialitate se efectuează în grupe mici de până la 15 persoane.

Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (specialități) durata de studii este de 4 ani :

Specialitatea:

 • Frizerie și cosmetică;
 • Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe;
 • Tehnologia prelucrării materialelor.

Pentru programele de formare profesională tehnică secundară (meserii):

 • Coafor — II ani de studii;
 • Cosmetician — I an de studiu;
 • Frizer — II ani de studii.

AVANTAJELE INSTITUȚIEI:

 • Programă liceală cu profil real și umanist;
 • Examenul Național de Bacalaureat;
 • Comunitate profesională;
 • Profesori calificați;
 • Baza tehnico – materială modernă;
 • Cunoștințe și profesionalism;
 • Diplomă de studii profesionale.

Actele necesare

 • Actul de studii în original;
 • 3 copii a buletinului de identitate sau certificatul de naștere;
 • 1 copie a buletinului de identitate a unui părinte sau tutore;
 • Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii;
 • 6 fotografii 3×4 cm.

CENTRUL DE VALIDARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE SECȚIA FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Ideal de armonie, frumusețe și perfecțiune.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a instituit un nou Centru de validare și certificare a competențelor profesionale în domeniul ESTETICII CORPORALE în cadrul Colegiului “Mondostud Art”din municipiul Chișinău.

Astfel, cetățenii R. Moldova și din diaspora au oportunitatea să-și valideze competențele profesionale dobândite la locul de muncă sau în diverse contexte de educație nonformală și informală precum și pregătirea specialiștilor la următoarele specialități:

Frizer (Hairdresser) ;

 • Specialist în stilizarea părului (Hairstylist);
 • Coafor (Specialist in hair cutting);
 • Cosmetician (Cosmetician);
 • Specialist în epilare (Specialist in epilation);
 • Machior/Make-up artist (Make-up artist);
 • Manuchiurist – pedichiurist (Manicurist-pedicurist);
 • Specialist în alungirea unghiilor (Specialist in nail elongation);
 • Maseur/maseuză de întreţinere şi relaxare (Massage therapist for maintenance and relaxation);
 • Tatuator (Tattooist);
 • Bijutier metale prețioase (Jewwellery and precious metal workers)

Transforma visul tău în planuri de acţiune inteligibile,

contactează-ne:

MD 2023, mun. Chişinău; str. Meşterul Manole,9.

Tel: 022 47 07 48; 022 47 25 86; 022 47 11 81
mob: 067438235;