Guvernul Republicii Moldova, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a aprobat hotărârea care prevede lansarea, în raioanele Căuşeni şi Rîşcani, a proiectului-pilot privind finanţarea în bază de formulă a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Astfel, la etapa stabilirii, de la bugetul de stat, a transferurilor din contul fondului de susţinere financiară a unităţilor teritorial-administrative, Ministerul Finanţelor va utiliza principiul per/elev (la un elev), la repartizarea, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul doi, a cheltuielilor estimate pentru toate instituţiile respective din raioanele Căuşeni şi Râşcani.

Diferenţa esenţială a metodologiei de formare a bugetelor în bază de formulă constă în aceea că bugetul fiecărei instituţii de învăţământ, indiferent de faptul din care buget se finanţează aceasta, se formează preponderent în baza numărului de elevi, adică se utilizează principiul „banii urmează elevul”.

Utilizarea metodologiei respective va permite sporirea echilibrării cheltuielilor pentru un elev, eficienţei utilizării cheltuielilor publice prin stabilirea limitelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie de învăţământ şi prin acordarea acestora a autonomiei şcolare, simplificarea şi fortificarea posibilităţilor de prognozare a bugetelor instituţiilor de învăţământ şi minimalizarea factorilor subiectivi la formarea bugetelor acestora.

Formula a fost elaborată în cadrul Proiectului “Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”, finanţat de Banca Mondială. În procesul de elaborare a formulei s-a determinat structura acesteia, s-au selectat şi determinat tehnic parametrii care se vor utiliza în formulă, precum şi componenţa cheltuielilor care vor fi calculate în bază de formulă. Evaluarea parametrilor formulei propuse a fost efectuată în baza datelor privind executarea bugetului pentru anul 2007, pentru 1202 instituţii şcolare cu un număr total de circa 357 mii de elevi.

Formula de finanţare va fi pilotată în raioanele Căuşeni şi Râşcnai şi replicată ulterior la scară naţională pentru a spori eficienţa şi autonomia financiară a instituţiilor educaţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *