Actualmente limba franceză este studiată preponderent în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar din mediul rural – 63,1 la sută din total elevi, iar în mediul urban predomină limba engleză – 73,5 la sută din totalul elevilor, informează MOLDPRES cu referire la date ale Biroului Naţional de Statistică.

Potrivit specialiştilor Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai a BNS, în anul de studii 2009/2010 în ierarhia limbilor moderne studiate de elevii învăţămîntului primar şi secundar general, primul loc îi revine limbii franceze, care este studiată de 55 la sută dintre elevi, după care urmează limba engleză – 52,9 la sută, iar germana este studiată de 3,1 la sută dintre elevi.

Ponderea elevilor care studiază limba engleză este în creştere şi s-a majorat comparativ cu anul de studii trecut, cu 2,2 puncte procentuale. În acelaşi timp, ponderea elevilor care studiază limba franceză s-a micşorat cu 1,4 p.p. Practic, la nivelul anului precedent, a rămas ponderea elevilor care studiază germana.

În învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova se studiază şi alte limbi străine – spaniolă, latină, italiană, turcă şi polonă, notează MOLDPRES citînd date ale BNS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *