Candidații la examenul de bacalaureat susțin astăzi proba la limba de instruire. Aceasta este prima probă de examen pentru candidații vorbitori de limbă română și cea de a doua probă – pentru cei vorbitori de alte limbi.

În mesajul adresat candidaților, ministrul educației Corina Fusu i-a încurajat pe participanți, menționând că proba respectivă de examen va demonstra aptitudinile lor de a-și mobiliza cultura literară și cea lingvistică, pe care au acumulat-o până în prezent, prin lecturi, prin experiența proprie. ”Realizarea acestei probe de examen este o formă prin care veți dovedi că sunteți vorbitori culți, că puteți valorifica plenar diferite contexte de comunicare, că sunteți cititori avizați și că, în ultima instanță, iubiți Cuvântul matern. Vă urez putere de concentrare, inspirație și încredere în forțele proprii. Mult succes!”, a spus doamna ministru.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, din totalul candidaților admiși la sesiunea de bacalaureat, circa 14 000 de candidați vor susține proba la limba și literatura română, iar circa 3 000 vor susține probă la limba și literatura rusă.

Reamintim că următoarea probă la examenul de bacalaureat va avea loc vineri, 10 iunie, la limba străină.

Examenul de bacalaureat se desfășoară în perioada 3-21 iunie, în 102 centre. La sesiunea curentă sunt admiși 21 524 de candidați, dintre care 16 282 (75,65%) sunt absolvenți ai claselor a XII-a, iar 5 242 (24,35%) sunt restanțieri din sesiunile anterioare.