Ministerul Educației anunță demararea înscrierii pentru susținerea examenului de Bacalaureat în regim extern. În acest sens, sunt admise persoanele care au absolvit școala medie de cultură generală, școala profesională cu durata de trei ani de studii şi persoanele care au cel puţin doi ani de liceu cu situaţia şcolară încheiată (clasa a X-a – a XI-a), noteaya Realitatea.md.

De asemenea, pot opta absolvenții colegiilor, precum și studenții instituțiilor de învățământ superior care au fost admişi la studii în baza atestatului şcolii medii de cultură generală. Examenul de Bacalaureat în regim extern poate fi susținut doar de candidații care au atins vârsta de 19 ani.

Candidații înscriși vor susține probe de diferență de programă pentru certificarea gradului de însuşire a materiei la toate disciplinele din Planul-cadru pentru învăţământul liceal, anul de studii 2014-2015, la profilul respectiv. Probele de susţinere a diferenţelor de programă pentru cursul de liceu sunt susţinute în instituţiile desemnate ca centre, conform orarului stabilit. Examenul de absolvire în regim extern se desfășoară concomitent cu examenul de absolvire în învăţământul liceal și în centrele aprobate de către Ministerul Educaţiei.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 16 februarie 2015. Dosarul cu actele necesare va fi depus la Ministerul Educației, Piața Marii Adunări Naționale 1 (cutia poștală a ministerului, intrarea în Casa Guvernului din str. Bănulescu-Bodoni) sau va fi trimis prin poștă pe adresa Agenției de Asigurare a Calității, Ministerul Educației, Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău.

Pentru detalii accesați: http://www.aee.edu.md/content/bac-externat