Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată este succesorul primelor instituții cu profil criminologic din Republica Moldova a Colegiului de Criminologie (1995-2003) și a Universității de Criminologie (1998 – 2003). Institutul nu este doar un centru de cercetări științifice în domeniul criminologiei, politicii penale, securității criminologice, psihologiei juridice, deveantologiei și penologiei, dar și un centru de instruire universitară oferind specialitatăți de prestigiu care asigură o realizare profesională garantată atât în țară căt și peste hotare!

     Astăzi Institutul de Criminologie este unica instituție de instruire și cercetare din Europa de Sud-Est și spațiul C.S.I. care oferă o pregătire criminologică fundamentală, constituind un domeniu prestigios și în rapidă dezvoltare peste tot în lume.

     Institutul de Criminologie:

   – asigură o instruire universitară performantă oferind și posibilitatea de a obține, în paralel, a doua specialitate sau specializare profesională suplimentară achitând 50% din taxa de studii;

   – propunepentru cele mai largi pături ale populației, multiple cursuri de instruire profesională continuă (perfecționare, reciclare, recalificare în una din următoarele profesii: jurist-criminolog, psiholog-criminolog, victimolog, psiholog-criminalist, mediator și negociator, specialist în securitate criminogică, detectiv particular, agent de securitate etc.);

    – propune, pentru instruirea la standarde europene avansate, taxe avantajoase de studii, înlesniri și scutiri de plată pentru anumite categorii de candidați;

    – creează studenților posibilități de integrare în viața universitară și realizare în multiple activități didactico-științifice, culturale și sportive;

   – garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională a absolvenților care au demonstrat performanțe la învățătură și au participat activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifice.

   Pentru realizarea acestor obiective Institutul de Criminologie este autorizat să desfășoare activități de instruire în domeniul învățământului superior (ciclul I, licență) și activități de formare profesională continuă la următoarele specialități:

  • DREPT;

  • PSIHOLOGIE;

  • SERVICII DE SECURITATE A PROPRIETĂȚII.

   Activitatea de instruire și cercetare este asigurată de patru catedre universitare și Centrul de cercetări științifice. Studenții au la dispoziție săli de studii, bibliotecă cu un fond de circa 5000 titluri de carte, sală de calculatoare și laboratoare specializate.

   Instituția colaborează cu centre universitare și de cercetări științifice din Ucraina, România, Rusia.


Adresa: 
Republica Moldova, MD-2032,
mun. Chişinău, sect. Ciocana,
str. Voluntarilor 8/3.

Telefon:
022 – 47-04-18;
022 – 47-04-20
022 – 47-04-20

E-mail: institutul@criminology.md
Website: 
http://criminology.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *