Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova

irim-logo

invită absolvenţii liceelor şi colegiilor să-şi facă studiile la unica instituţie de învăţămînt superior din ţară, preocupată de formarea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale, la următoarele specialităţi / specializări:

fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 345 din  21 martie 2003 şi acreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.54 din 18 iunie 2010

Ciclul I – licenţă Ciclul II – masterat
 Specialitatea   Specializarea         
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice
1. Relaţii internaţionale2. Politologie 3 ani
3 ani
   -Studii europene  2 ani

Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale 
  1. Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
  2. Business şi administrare
  3. Turism4.
  4. Marketing şi logistică
3 ani3 ani
3 ani
3 ani
Comerţ internaţional
Business şi administrare
Administrarea afacerilor în  turism
2 ani2 ani2 ani

Facultatea Drept
 1.Drept    4 ani -Drept internaţional
-Drept vamal
-Dreptul afacerilor
-Ştiinţe penale
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani

 Facultatea Limbi Străine 
  1. Limbi moderne – translator: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană
3 ani -Traductologie – engleză, franceză  2 ani

La facultăţile Drept; Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale studiile sunt organizate şi în regim de frecvenţă redusă.
Studiile la IRIM se soldează cu trei platforme cognitive:

  1. Cunoştinţe fundamentale în domeniul specialităţii alese;
  2. Cunoaşterea profundă a doua limbi străine;
  3. Cunoaşterea cp.Windows şi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) la nivel de aplicare imediată în activitatea profesională.

Adresa IRIM:
mun. Chişinău, str. Puşkin 54,
Tel.: (373 22) 22-83-20;
(373 22) 22-82-86;
Tel./fax: (373 22) 21-09-62
Pagina web IRIM:
www.irim.md