Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a participat la lansarea Campaniei de promovare a învățământului dual, cu genericul ,,Înveți, Muncești, Câștigi”. Evenimentul a avut loc în incinta Școlii Profesionale din orașul Orhei, în care se desfășoară programe de formare profesională prin învățământ dual, și la întreprinderea ,,Arttehmet S.R.L”, agent economic partener și formator.

 Ministrul Monica Babuc, împreună cu Oana Vodiță,managerul proiectului „Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova” și Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie au vizitat cele două locuri de formare profesională, specifice sistemului dual – clasele și atelierele Școlii Profesionale din Orhei șiîntreprinderea ,,Arttehmet S.R.L”, unde au purtat discuții cu administrația, elevii-ucenici și maiștrii-instructori despre specificul, avantajele și oportunitățile învățământului dual.

În cadrul evenimentului, ministrul Monica Babuc a vorbit despre faptul că prin introducerea învățământului dual, ca formă interactivă a ÎPT, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și-a asumat responsabilitatea implementării în Republica Moldova a unui concept inovativ de pregătire a forței de muncă calificate, conform necesităților angajatorilor locali și investitorilor străini. ,,Prin lansarea acestui proiect ne-am propus să îmbunătățim politicile educaționale și cadrul instituțional pentru sprijinirea implementării ÎPT în sistem dual, orientat spre cerere. Această formă alternativă de învățământ este recunoscută și se bucură de succes în țări europene dezvoltate, precum Germania, Elveția sau Austria, a căror experiență vastă ne servește drept reper în procesul de implementare. Despre necesitatea și relevanța acestei reforme pentru întreaga societate ne vorbesc impulsurile și cererile venite în ultimii ani din partea mediului economic, dar și numărul elevilor încadrați în învățământul dual, care s-a majorat de 2,5 ori comparativ cu anul de studii 2016/2017. Actualmente, peste 660 de elevi își desfășoară studiile la 21 de programe de formare profesională prin învățământ dual, care se realizează în parteneriat cu 19 instituții de învățământ și 43 de agenții economici, în condițiile în care în anul precedent de studii această formă de instruire se realiza la 9 programe de formare profesională prin cooperarea dintre 8 instituții de învățământ profesional tehnic cu 15 agenți economici”, a subliniat oficialul.

Menționăm că învățământul dual reprezintă o modalitate specială de instruire și de formare profesională. Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între partenerii duali – companie (locul de muncă) și instituția ÎPT – în raport de 30%, și respectiv 70%. Elevii-ucenici din cadrul sistemului de învățământ dual nu sunt stagiari, ei au statut asimilat angajaților, semnând cu agentul economic un „contract de ucenicie”, în baza căruia beneficiază de salariu. Elevii obțin instruirea practică structurată la companie, iar teoria o asimilează la instituția de învățământ. Astfel, aceștia însușesc specificul meseriei la locul de muncă, iar agenții economici își ,,cresc” forța de muncă chiar de pe băncile școlii, conform necesităților.