Concursul de eseuri este parte componentă a Concursului Republican „Europa la Noi Acasă” , scopul caruia este invitarea copiilor si tinerilor sa reflecteze asupra trecutului, prezentului si viitorului european, valorilor europene, locului Moldovei în Europa contemporană si în lume, si aportului propriu la prosperarea tarii si Europei.

In anul curent Concursul  republican „Europa la Noi Acasă” a fost extins pentru mai multe categorii de virstă:  Categoria I – copiii de cl I-IV – concurs de desene, categoria II –cl. V-X –concurs de proiecte scolar –comunirare, categoria III –cl XI-XII – concurs de eseuri.   În Concurs au participat  65 de institutii de invatamint din republică cu 396 de desene, 23 de proiecte, 35 de eseuri. Pe data de 13 mai 2011 a avut loc inminarea premiilor pentru cistigatorii concursului de proiecte si desene. 396 de copii au primit diplome si seturi pentru creatie (albume, creioane, aquarele) oferite de Fundatia Europa Libera Moldova,  Combinatul Poligrafic Chisinău si  firma Radop.

Premiile pentru cele mai bune proiecte scolar comunitare au fost oferite de Compania Orange – 3 laptopuri si 10 telefoane mobile. Direccia Regională Invatamint Drochia, Gimnaziul Salcuta, r-nul Causeni si scoala internat pentru copii orfani din orasul Balti au primit pentru proiectele realizate cite un calculator de la Compania Orange.  Coordonatorii de proiecte scolare din Liceul „Dm. Cantemir”, s. Vasieni, Ialoveni; Gimnaziul „V. Gincu ”, s. Redi Ceresnovăt, r-nul Soroca; Liceul teoretic“ V. Stroescu” s. Brinzeni , r-nul Edinet; Gimnaziul Tirnova R-nul Edinet; Liceul Teoretic Orizont, mun. Chisinău; Liceul Teoretic Hirtopul Mic r-nul Criuleni; Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Străseni; Gimnaziul Jora de Sus, R-nul Orhei; Liceul Teoretic „A. Agapie” com Pepeni, r-nul Singerei; Gim Temeleuti, r-nul Calarasi or. Străseni au primit cite un telefon mobil de la Compania Orange.

Societatea Moldo-Austriaca  a oferit un telefon mobil Dicusar Nicoletei elevei clasei a X din satul Cimiseni r-nul Criuleni pemntru initiativa de a organiza concursul de desene pentru elevii clalei a III-a din acelasi liceu.    Pe data de 17 iunie participanţii finalei concursului de eseuri au prezentat  un eseu în care au expus propria viziune a temei „Europa – la noi acasă” . Finaliştii  au prezentat oral conţinutul eseurilor şi au perfectat un test la problema abordată. Eseurile scrise au fost verificate si apreciate de expertii Miscarii Eurropene din Moldova, printre care si Angela Gramada, azi doctoranda la Bucuresti, iar in 2000 absolventa a liceului din Cahul, prima cistigatoare a concursului de eseuri.
 Universitatea „PERSPECTIVA -INT” a oferit posibilitatea studiilor gratuite câştigătorilor concursului:

Locul I  –  Babii Ecaterina, Colegiul de Transport Feroviar, or. Balti,
Locul II   – Isac Gabriela, Liceul teoretic „Orizont”, mun. Chișinău,
Locul III – Duca Maria,  Liceul „I. L. Caragiale”, or. Orhei.
 
Organizatorii exprimă recunostintă tuturor partenerilor pentru sustinere permanentă. Suntem recunoscători profesorilor scolari si directorilor de licee care contribuie formării gândirii critice la elevii săi si-i încurajează să-si exprime liber opiniile proprii.

Felicităm premianţii concursului de eseuri –2011- „Europa – la noi acasă”.

Detalii  www.perspectiva.md si www.miscareaeuropeana.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *