Statele străine oferă burse pentru cetăţenii R.Moldova
Absolvenţii studiilor liceale şi universitare din Republica Moldova au posibilitatea de a face studii nu numai în cadrul instituţiilor de învăţământ din R. Moldova şi în ţările din vecinătate, dar şi în ţări precum Turcia, Mexic, Grecia. Cetăţenii R.Moldova însă preferă să facă studii peste hotare în instituţiile de învăţământ din România.


Înmatricularea la universităţi se face în bază de concurs, iar examenele de admitere vor începe la 1 iulie curent. Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din R. Moldova, absolvenţii trebuie să pregătească următoarele acte: diploma de bacalaureat, certificatul medical, copia buletinului de identitate, 6 fotografii 3 pe 4 cm şi cererea unde va fi indicată facultatea solicitată.

Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ de peste hotare, fiecare stat are cerinţele sale, despre care puteţi afla pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Tineretului – www.edu.md .

Cursuri speciale pentru studierea limbii

Tinerii din R.Moldova care depun actele la universităţile de peste hotare, în cazul în care vor fi admişi, vor primi burse şi vor fi asiguraţi cu locuri în cămin.

În toate instituţiile de învăţământ de peste hotare procesul de învăţământ se desfăşoară în limba de stat a ţării respective, mai rar în limba engleză. De aceea studenţii străini au posibilitatea de a studia limba ţării respective timp de un an, la cursuri speciale în universitatea în care au fost admişi.

În baza Acordului între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova cu ministerele de învăţământ ale altor state, studenţii din RM pot face studii în mai multe state.
Pentru anul de studii 2009-2010, Federaţia Rusă oferă cetăţenilor R.Moldova 150 de locuri în ciclul universitar şi 10 locuri în ciclul postuniversitar.
Guvernul Republicii Turcia oferă cetăţenilor Republicii Moldova 25 de burse de studii: 22 de burse pentru studii superioare şi 3 burse de studii pentru masterat şi doctorat. Alte state care oferă burse sunt Bulgaria – 80 de locuri, Cehia – 10 locuri, Slovenia – 4 locuri, China – 3 locuri.
Universitatea din Varşovia, Polonia, oferă cetăţenilor străini posibilitatea de a studia conform programelor universitare, ciclul I şi II, în anul academic 2009/2010. Universitatea din Varşovia oferă un spectru larg de programe de bacalaureat european şi masterat, în special, cu instruire în limba engleză, pentru studenţi străini.

Basarabenii preferă România

Ambasada Statelor Unite Mexicane la Atena anunţă despre lansarea de către Guvernul Mexicului a Programului de burse pentru anul de studii 2009/2010. Pentru cetăţenii Republicii Moldova se oferă următoarele tipuri de burse: studii de specializare, masterat, doctorat, studii în domeniul medicinei, cercetare şi vizite de studii postuniversitare, vizite pentru creaţia artistică şi vizite de studii pentru profesori şi experţi în cadrul programelor de mobilitate. Termenul de aplicare la Ambasada Mexicului în Grecia – 31 august 2009.
 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Cultelor din Republica Elenă anunţă concurs pentru 3 tipuri de burse de studii (masterat, de cercetare şi de studiere a limbii) pentru cetăţenii ţărilor din Balcani, Europa Centrală şi de Est, Asia, Africa, America Latină.

Pentru anul de studii 2009-2010, România a oferit tinerilor din Republica Moldova aproximativ 2.590 de locuri pentru studii în România. Conform datelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), tinerilor din R.Moldova le-au fost oferite 950 de locuri pentru studii preuniversitare, 1.100 pentru studii de licenţă. Pentru toţi etnicii români de peste hotarele ţării au fost repartizate 353 de locuri pentru studii de masterat, pentru studii postuniversitare de rezidenţiat – 127 de locuri, iar pentru studii universitare de doctorat – 60 de locuri.
Pentru a participa la aceste concursuri, cetăţenii R.Moldova îşi pot prezenta dosarul la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană (Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, tel. 22.33.48) sau la ambasada ţării respective la Chişinău. autor: Victoria Popa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *