Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Fiind o instituție republicană, programul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga ţară, în acest scop, liceul dispune de cămin, iar elevii domiciliaţi în alte localtăţi decât mun. Chişinău, beneficiază de bursă de întreţinere.

Procesul de studii se desfăşoară în limba română începând cu cl. a V-a până în cea dea XII-a. În planul de învăţământ se regăsesc toate disciplinele şcolare studiate şi în liceele teoretice. Oferta educaţională pentru obiectele de profil include disciplinele: desen, pictură, compoziţie, istoria artelor plastice, anatomia plastică.

Elevii pot beneficia de burse de promovare în baza rezultatelor academice.

Pe parcursul a 8 ani de studii elevii instituţiei realizează cursul gimnazial şi liceal la disciplinele de cultură generală şi de specialitate. Secţia Arte Plastice le oferă elevilor în etapa gimnazială să însuşească tehnica picturii în acuarelă, iar în cea liceală să posede tehnica picturii în ulei.

Învăţământul liceal se încheie cu examen de bacalaureat la disciplinele de cultură generală şi de specialitate, care se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, iar în cadrul instituţiei cu susţinerea lucrării de diplomă executată de absolvenţi, care are drept scop confirmarea capacităţilor profesionale la încheierea studiilor în Liceu.
La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care le oferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate specialităţile de profil artistic.

CONDIŢII DE ADMITERE

Elevii în Liceu sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplina de specialitate – Pictură şi a unei convorbiri bazate pe cunoştinţele formate la disciplinele de cultură generală.

Concursul de admitere se desfăşoară în două zile consecutive, în prima zi se realizează convorbirea orală la cultură generală, în a doua zi se desfăşoară proba practică la pictură şi se anunţă decizia de înmatriculare a elevelor.
La concursul de admitere la studii liceale, clasa a X-a, pot concura absolvenţii de gimnaziu, deţinători de Certificate de studii gimnaziale.

Actele necesare la admitere:

 1. Cererea depusă pe numele directorului la secretariat. Cererea de admitere poate fi expediată şi pe adresa de e-mail a liceului (Cerere admitere gimnaziu, Cerere admitere liceu)
 2. Copia adeverinţei de naştere a elevului
 3. 4 fotografii ( 3×4 cm. )
 4. Certificatul medical ( forma 086 e )
 5. Situaţia şcolară
 6. Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui
 7. Certificatul de studii gimnaziale (pentru studii liceale, clasa a X-a)
 • Termenul de depunere pentru TURUL I a actelor pentru admitere 15 mai – 12 iunie 2019.
  Examenele de admitere 18 – 19 mai 2019.
 • Termenul de depunere pentru TURUL II va fi stabilit în luna august.
 • Actele se depun la secretariatul liceului.

Programul de activitate al secretariatului: luni – vineri, orele 9:00 – 13:30.

Telefon / fax (+373) 22497129, e-mail: liceulacademicigorvieru@gmail.com

Adresa: Chişinău, str. Miron Costin 24, MD-2068

Cerinţe faţă de proba practică – Pictura:
• Proba practică la Pictură se realizează în baza unei naturi statice după model.
• Tehnica de realizare: acuarelă, guaşă. Modele de lucrări pentru admitere.
• Formatul hârtiei: A3
• Toate materialele de lucru pentru admitere vor fi asigurate de către candidaţi.