Lista Universităților din Moldova

 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
 • Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 • Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”
 • Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Academia de Administrare Publică
 • Universitatea de Stat din Taraclia
 • Universitatea de Stat din Comrat

Universități private

 • Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 • Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 • Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 • Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”
 • Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova
 • Universitatea Slavonă
 • Universitatea Americană din Moldova