Conform planului de admitere, pentru cele 41 de colegii de stat şi 5 colegii private au fost prevăzute 11 119 locuri. Dintre acestea, 5385 – cu finanţare bugetară şi 5733 – pe bază de contract.

După încheierea etapei a doua de admitere în colegii au rămas neacoperite 1515 locuri. Dintre acestea:

-1248 de locuri pentru absolvenţii de gimnaziu (85 locuri bugetare şi 1163 de locuri cu finanţare prin contract);

– 267de locuri pentru absolvenţii de liceu/şcoală generală (118 locuri cu finanţare bugetară şi 149 de locuri cu finanţare prin contract);

Au realizat planul de înmatriculare 12 colegii, şi anume: Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, cinci colegii pedagogice şi cele cinci colegii de medicină.

Cele mai multe cereri au fost depuse la specialitatea Pedagogia învăţămîntului primar (Colegiul Pedagogic „A.Mateevici” din Chişinău) – 5 solicitări pentru un loc; Învăţămîntul preşcolar, aceeaşi instituţie – 3 solicitări pentru un loc. 2-3 solicitări, în medie, pentru un loc la specialităţile propuse, au înregistrat şi Colegiile de Medicină din Chişinău şi Bălţi. 3 solicitări pentru un loc au înregistrat Colegiul Politehnic din Bălţi la specialitatea Calculatoare şi specialitatea Metrologie, standarde, control şi certificare şi Colegiul Politehnic din Chişinău la specialitatea Automatică şi Informatică.

Mai puţin solicitate au fost specialităţile – aparate radioelectronice de uz casnic; sisteme radioelectronice; maşini, unelte şi scule; tehnologia prelucrării materialelor; achiziţii; tehnologia laptelui şi produselor lactate, unde s-au înregistrat 0.5 cereri pentru un loc. De asemenea, au rămas locuri bugetare neacoperite la specialităţile telecomunicaţii, construcţii civile, industriale şi agricole, comunicaţii poştale, tehnologia prelucrării materialelor, tehnologia prelucrării lemnului.

Cele mai multe locuri neacoperite, în raport cu numărul de locuri propuse, au rămas în colegiile private – 629 din 1105 propuse.

În colegiile de stat locuri neacoperite sunt la Colegiul Politehnic din Chişinău (161), Colegiul de Construcţii Hînceşti (123), Colegiul de Construcţii Chişinău (63), Colegiul Tehnologic (45), Colegiul Tehnic al UTM (44), Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul ( 35), Colegiul de Transporturi (33).

De asemenea, în cele cinci colegii din gestiunea Ministerului Agriculturii au mai rămas neacoperite 218 locuri disponibile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *