Ministerul Educaţiei Naţionale şi a Cultelor din Republica Elenă anunţă concurs pentru 3 tipuri de burse de studii (masterat, de cercetare şi de studiere a limbii) pentru cetăţenii ţărilor din Balcani, Europa Centrală şi de Est, Asia, Africa, America Latină, anul academic 2009-2010


Bursele vor fi oferite pentru:

   1. Studii universitare (ciclul II – masterat) – 3 ani;
   2. Stagii de cercetare postdoctorale – 3 luni;
   3. Studierea aprofundată a limbii greceşti -1 an de studii;

Cerinţe către participanţii la concurs:

   1. Cetăţenia unei ţări din Balcani, Europa Centrală şi de Est, Asia, Africa, America Latină;
   2. Diplomă de licenţă (pentru masterat);
   3. Diplomă de doctor (pentru stagii de cercetare);
   4. Cunoaşterea excelentă a limbii engleze sau franceze;
   5. Vîrsta limită pentru tipul 1 şi 3 de burse de studii – 35 ani.

Partea primitoare asigură:

    * Indemnizaţie unică la sosire;
    * Bursă lunară;
    * Studii gratuite;
    * Asigurare medicală gratuită;

Cheltuielile, ce ţin de călătoria internaţională sunt suportate de către participanţi.

Dosarele pentru aplicare vor fi prezentate prin intermediul Autorităţilor diplomatice din Grecia şi vor conţine:

    * Formularul de aplicare cu o fotografie recentă;
    * Curriculum vitae;
    * Copia certificată a actului de studii solicitat pentru bursele respective;
    * Document oficial, ce atestă cunoaşterea limbii greceşti, engleză sau franceză;
    * Certificat medical de la o clinică de stat;
    * 2 scrisori de recomandare,una dintre care de la profesori universitari;
    * Copia paşaportului;
    * Aviz favorabil din partea unei universităţi elene, care atestă disponibilitatea acesteia de a oferi un loc de studii în cazul obţinerii bursei.
    * Pentru bursele de cercetare, aplicanţii vor prezenta programul planului de cercetare.

Actele menţionate mai sus se traduc în greacă, engleză sau franceză şi se depun în copii certificate.

Data limită de aplicare este 30 aprilie curent. Rezultatele concursului vor fi anunţate prin autorităţile diplomatice greceşti după luna iunie 2009.

Notă: Candidaţii sunt responsabili personal de corectitudinea completării dosarelor şi prezentării actelor conform cerinţelor organizatorilor.

Actele se depun către organizatori prin intermediul Ambasadei Republicii Elene acreditată pentru Republica Moldova, cu sediul în Kiev, Ucraina.

Informaţii suplimentare la tel 23 80 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *