Desfășurarea tezelor semestriale în sesiunea de iarnă 2020; implementarea Reperelor metodologice la disciplinele școlare, în anul de studii 2020-2021; evoluția indicatorilor privind rețeaua școlară în perioada anilor 2019-2020; asigurarea instituțiilor de învățământ general cu dezinfectanți, acestea și alte subiecte au fost discutate astăzi, 4 decembrie, de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa, în cadrul unei ședințe de lucru cu reprezentanții organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ).

Ministrul Lilia Pogolșa a mulțumit reprezentanților organelor locale de specialitate pentru monitorizarea eficientă a situației epidemiologice din instituțiile de învățământ din țară.

„Ministerul Educației, Culturii și Cercetării apreciază efortul direcțiilor de învățământ privind monitorizarea și raportarea zilnică a tabloului din sistemul educațional privind cazurile de îmbolnăvire în rândurile elevilor și angajaților din instituțiile de învățământ general, numărul de clase și instituții în carantină,”- a menționat ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

În cadrul ședinței, reprezentanții OLSDÎ au fost informați despre semnarea ordinului nr.1337/ 2020 „Cu privire la organizarea tezelor semestriale în învățământul liceal, anul de studii 2020-2021”, care include instrucțiunile cu privire la asigurarea condițiilor speciale de organizare a tezelor semestriale în contextul epidemiologic de Covid-19.

Conform instrucțiunii, orarul tezelor semestriale va fi elaborat de către administrația liceelor și va fi aprobat de OLSDÎ. La elaborarea instrumentelor de evaluare aplicate în cadrul tezelor semestriale din sesiunea de iarnă 2020, nu se vor include la categoria subiectele curriculare de evaluat acele conținuturi curriculare tematice propuse pentru aprofundare/consolidare/recuperare în anul curent de studii.

De asemenea, nota de la teza semestrială din sesiunea de iarnă 2020 va fi considerată ca nota curentă, fiind inclusă în calculul mediei semestriale.

Managerii instituțiilor urmează să respecte și toate normele de protecție și igienă în organizarea procesului de susținere a tezelor semestriale în învățământul liceal.

Alte subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat organizarea activităților legate de sărbătorile de iarnă în cadrul instituțiilor de învățământ; activitatea angajaților din cadrul instituțiilor de învățământ  în perioada vacanței de iarnă; organizarea tezelor semestriale, sesiunea de iarnă, anul școlar 2020-2021 etc.

Ordinul nr.1337/ 2020 „Cu privire la organizarea tezelor semestriale în învățământul liceal, anul de studii 2020-2021” poate fi vizualizat aici: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_1337_teze.pdf