Ideea de integrare europeană a Republicii Moldova, oficializată prin parafarea în noiembrie 2013 a Acordului de asociere la UE, este vehiculată cu mult interes în opinia publică. E şi firesc. Viitorul european presupune o dezvoltare economică şi culturală de mare anvergură, cuprinzând atât sfera oraşului, cât şi a satului moldovenesc, dar mai presus – sfera omului educat în spirit democratic. Spiritul acestei mari şi nobile structuri, care este Uniunea Europeană, urmează să devină o componentă indispensabilă a procesului de formare profesională a tinerei generaţii, care să devină un mesager competent în traducerea ideii de integrare europeană pentru toţi cetăţenii ţării.

Iniţiativa rectorului UTM, acad. Ion Bostan, de a pune pe ordinea de zi a şedinţei Senatului UTM din 28 ianuarie 2013 tema integrării europene ca linie de educaţie în procesul didactico-ştiinţific de la toate cele 10 facultăţi ale universităţii, a fost preluată în dezbateri ample şi multidimensionale, care au culminat cu formularea unor paşi concreţi în realizarea acesteia.

– Universitarii şi cei peste 100 de mii de actuali studenţi din universităţile de la noi ar trebui să devină promotori activi ai ideii europene în satele şi oraşele din republică. Această misiune poate fi realizată doar în cazul în care fiecare cadru didactic universitar va conştientiza cât de mare şi cât de important la momentul actual este rolul său personal în educaţia tinerei generaţii, având ca manual de referinţă Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trebuie să studiem detaliat acest Acord, găsind în el esenţa pentru fiecare disciplină de studiu predată în universităţi. Astfel vom lăsa mai puţin teren şi spaţiu pentru speculaţiile iresponsabile ale unor aventurieri şi demagogi, a concluzionat rectorul UTM, acad. Ion Bostan. Detalii

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *