Oferta educațională a Facultății de Științe Economice din cadrulUniversității ”Danubius” este foarte amplă pentru anul universitar 2016- 2017. Noile cerințe ale pieței muncii, exprimate prin vocea angajatorilor și a reprezentanților mediului de afaceri, au reprezentat o prioritate pentru managementul acestei facultăți care s-a adaptat și a înființat programe de licență și de masterat care să formeze specialiștii de care au nevoie angajatorii din țară și din străinătate.

În functie de programul de master de la Facultatea de Științe Economice urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) sau la stagiul de auditor financiar în cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN.

Absolvenții programului de master Audit și Control Public și Privat sunt admiși la stagiu în cadrul CAFR FĂRĂ EXAMEN și, totodată, le sunt echivalați doi ani de stagiu.

  • ·ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII(durata studiilor 2 ani, IF), un program de master înființat la cererea de specialiști în acest domeniu de către mediul de afaceri din Galați și din Brăila. Angajatorii sunt cei care au solicitat înființarea unui asemenea program de master, subliniind constant faptul că este nevoie de specialiști în domeniul Turism. După parcurgerea acestui program de master, absolvenții vor dobândi competențe pentru a profesa în acest domeniu, putând ocupa funcții precum: Manager în activitatea de turism; Directori general, directori şi asimilaţi; Conducător de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; economişti etc.

ADMITERE

  • MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF), program de master care își propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regională şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.Mediul de afaceri are nevoie de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale din piaţa comună şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă atât din perspectiva instituţiile publice responsabile cât şi a entităţilor private.

Posibile traiectorii în carieră: Manager în domeniul financiar-economic; Director economic; Cadru didactic universitar; Expert contabil; Cercetător; Consultant financiar; Analist financiar; Inspector şef în administrația publica; Inspector de specialitate în administraţia publică; Consultant administraţia publică; Director general instituţie publică; Expert în administrația publică etc.

ADMITERE

  • GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN(durata studiilor 2 ani, IF). Mediul concurenţial crează premise de dezvoltare şi evoluţie pozitivă acelor firme care se adaptează la cerinţele diverse ale unei astfel de pieţe. Atragerea şi gestiunea eficientă de fonduri în spaţiul comunitar de o diversitate direct proporţională cu complexitatea relaţiilor economico-sociale existente în acest spaţiu comun, şi reclamă specialişti capabili să identifice corect oportuniţăţile de finanţare şi să ia deciziile potrivite.

Posibile traiectorii de carieră: Manager în domeniul financiar-economic, Director economic, Cadru didactic universitar, Expert contabil, Cercetător, Consultant financiar, Analist financiar, Inspector gestionarea fondurilor europene, Expert gestiunea fondurilor europene, Consultant/Expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene.

ADMITERE

  • MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF) – creat pentru întregirea pregătirii profesionale a masteranzilor pentru poziţii de leadership în comerţ şi industria ospitalităţii, prin îmbunătăţirea aptitudinilor acestora cu calificări în domeniul managementului, pentru implementarea unor strategii de dezvoltare sustenabilă a afacerilor în comerţ şi turism.

Posibile traiectorii în carieră: Şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism; organizator al activităților de turism; conducător de întreprindere mică; patron în comerţ,servicii si turism; şef birou comerţ; analist în turism; agent de turism touroperator; agent de voiaj; organizator prestări servicii; economist; asistent de cercetare; cercetător economist;consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, servicii si turism.

ADMITERE

Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

Posibile traiectorii în carieră:Manager în domeniul financiar-contabil; Director economic; Cadru didactic universitar; Auditor intern; Cercetător; Consultant; Auditor financiar stagiar CAFR.

ADMITERE

  • MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF) – Este unul dintre programele  de masterat care a fost înfiinţat pornind de la cerinţele emergente ale pieţei muncii internaţionale de specialişti în bioeconomie, domeniu care funcţionează foarte bine în statele dezvoltate europene, în SUA şi Australia.Programul de masterat este unic în România.Economişti, ingineri, chimişti, absolvenţi de licenţă în domeniul agronomic dar şi orice absolvent care acceptă provocarea unui domeniu nou se pot îndrepta către acest program de masterat.Absolvenţii acestui program de studii masterale vor beneficia de marele avantaj al confruntării continue şi stimulante cu mediul de afaceri, numeroase instituţii private de maximă importanţă încheind deja parteneriate cu Universitatea “Danubius” în vederea colaborării cu masteranzii şi, mai apoi, absolvenţii acestui program masteral. Princompletarea profilului profesional cu masteratul Managementul Bioeconomiei în Contextul Creşterii Durabile,  absolventul va fi aliniat cerinţelor internaţionale privind organizarea şi realizarea activităţilor economice în contextual Bioeconomiei, oportunităţile pieţei muncii fiind nenumărate.

ADMITERE

  • SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF) – Recunoscut la nivel mondial, Departamentul de Studii Maritime al Universităţii Piraeus din Grecia s-a alăturat Universităţii “Danubius” în demersul de a înfiinţa singurul masterat din România care se adresează absolvenţilor de licenţă care doresc să îşi completeze profesia cu un program de master în shipping. Acest nou program de masterat s-a dezvoltat în concordanţă cu obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltarea Regiunii Dunării şi a Strategiei Globale privind Dezvoltarea Transporturilor Navale.Fiind un program de studii global, cursurile sunt susţinute în limba engleză de profesori specializaţi în domeniile shipping, comerţ international, dezvoltare regională şi finanţe internationale.La finalul acestui masterat, absolventul va primi DIPLOMĂ DUBLĂ atestată de ambele Universităţi partenere, cu recunoaștere la nivel global.