O delegație a Universității ”Danubius” din Galați se află, zilele acestea, la ULIM. Partenerii conlucrează în vederea elaborării unor programe masterale comune, potrivit unor înțelegeri avute, la începutul lunii ianuarie. Atragerea reciprocă în programe de impact național și internațional, realizarea schimbului de experiență a cadrelor didactice și personalului administrativ, preluarea bunelor practici din educație – sunt obiectivele de consolidare a parteneriatului între ULIM și Universitatea ”Danubius”.

Orientarea în carieră a tinerilor și organizarea stagiilor de practică reprezintă alte chestiuni de interes comun. Rectorul Andrei Galben se arată deschis îmbunătățirii procesului de studii la ambele universități, prin inițierea unor proiecte de importanță națională și europeană, cu posibilități de accesare a fondurilor UE pentru educație.

”Proiectele de cooperare interinstituțională sprijină procesul de inovaţie şi îmbunătăţirea predării, modernizarea universităților. Ideea creării unor programe de master internațional pluridimensional cu Universitatea parteneră “Danubius”, în domenii cu o puternică componentă interdisciplinară, are drept scop întărirea legăturii între oferta educațională și piața muncii din țară și cea din străinătate”, menționează dna Valentina Ciumacenco, șefa Centrului Cooperare Internațională, ULIM.

Studenții ULIM vor beneficia de stagii de practică în UE

Delegația din Galați a lansat o serie de oferte de studii pentru ULIM, care ar avantaja tinerii din RM. ”Am optat pentru ULIM, deoarece este o universitate foarte activă în planul cooperării internaționale, ce menține calitatea studiilor la un nivel excelent. Este importantă dezvoltarea unor programe masterale internaționale, cu posibilitatea de-a accesa fonduri europene, ce să ofere studenților din RM burse pentru stagii de practică în UE.

Vrem ca studenții din RM să beneficieze de efectele acestei colaborări, rapid, pentru că există o deschidere vizibilă din partea UE către RM, fapt ce ne bucură enorm”, spune dl. Emanuel Ștefan Marinescu, directorul pentru relații economice internaționale, din cadrul Universității ”Danubius”. Pe de altă parte, studenții din România vor participa, la rândul lor, în programele de studii, la universitățile din RM, în primul rînd, la ULIM.

”La ULIM, punem accent pe modernizarea programelor de studii (procesul Bologna), finanţarea şi guvernanţa universitară, astfel încât, alături de alte instituţii de învăţământ superior să putem face faţă provocărilor globalizării şi să contribuim mai eficient la formarea şi reconversia profesională a populaţiei active”, observă dna Valentina Ciumacenco.

La discuții au mai participat domnii Florin Eliftode, șeful Departamentului comunicare și relații internaționale și Liviu Mihail Marinescu, coordonatorul Centrului de Programe Interculturale din cadrul Universității ”Danubius”.