După sesiunea suplimentară de bacalaureat, numărul candidaţilor care au susţinut examenul a crescut cu 2.354 de persoane, atingînd cifra de 16.734 sau 64.48% din numărul candidaților admiși la examen.

La sesiunea suplimentară de bacalaureat, care a avut loc în perioada 16-23 iulie curent, au participat 7.028 de candidaţi. Dintre aceștia, doar 97 s-au prezentat la unele examene pentru prima dată, pentru că, din motive obiective, nu au putut participa la sesiunea de bază. În sesiunea suplimentară au fost verificate în total 8.736 de teste. Din cele 8.736 de note acordate, 3.730 au fost note mai mari sau egale cu 5.

În perioada sesiunii suplimentare au fost eliminaţi de la examenul de bacalaureat, pentru derogare de la metodologie, 39 de candidaţi. În total în sesiunea de bacalaureat 2015 au fost eliminați din examen 103 candidaţi.

Testele pentru examenele de bacalaureat au fost elaborate în cadrul a 40 de grupuri de lucru, în care au activat peste 100 de profesori. Lucrările au fost evaluate de peste 700 de profesori.

Potrivit datelor Agenţiei de Asigurare a Calităţii, și în sesiunea curentă, cele mai bune rezultate au demonstrat absolvenţii liceelor teoretice, în rîndul cărora rata de promovare constituie 70,02%, aceștia fiind urmați de candidații din colegii (49,47%) şi de cei din universităţi (47,18%).

Distribuţia candidaţilor după mediile obţinute la examenul de bacalaureat este următoarea:

  • 3 candidaţi au obţinut 10 pe linie;
  • 180 de candidaţi au media cuprinsă între 9 și 9,99;
  • 1.226 de candidaţi au media cuprinsă între 8 și 8,99;
  • 3.697 de candidaţi au media cuprinsă între 7 și 7,99;
  • 6.214 de candidaţi au media cuprinsă între 6 și 6,99;
  • 5.414 de candidaţi au media cuprinsă între 5 și 5,99.

La sesiunea de bacalaureat 2015, au fost admişi 25.953 de candidaţi, dintre care 7491 (sau 28,86%) sînt restanţieri din sesiunile anterioare. Cei 9.219 candidați (35,52%) care nu au promovat sesiunea din acest an vor avea posibilitatea să susţină probele de examen nepromovate de cel mult două ori în decursul următorilor trei ani.

De menționat că Ministerul Educației oferă mai multe opțiuni persoanelor care nu s-au înscris pentru susţinerea examenului de bacalaureat, celor care nu au promovat examenele de bacalaureat sau celor ale căror lucrări au fost anulate pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea materialelor interzise în sala de examen. Acestora li se eliberează, la cerere, de către instituţia de învăţămînt în care și-au făcut studiile, un certificat de studii liceale care confirmă realizarea programei de liceu. În baza certificatului de studii liceale, elevii care nu au susţinut bacalaureatul se pot înscrie la studii în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate.

Rezultatele examenului de bacalaureat pentru fiecare instituție în parte pot fi găsite aici