Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe a anuntat rezultatul admiterii

In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfaşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic la programe de formare profesionala postsecundarâ şi postsecundara nonterţiara aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.555 din 12 iunie 2015, cu planul de înmatriculare pentru anul de studii 2018-2019 în Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1088 din 13 _ * iulie 2018 şi cu procesul verbal nr.4 al Comisiei de admitere a Centrului de Excelenţă în Economie şi Finanţe din 06 august 2018 emit următorul Ordin.
Se înmatriculează la studii cu frecvenţă la zi în Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe pentru anul de studii 2018-2019 în baza studiilor gimnaziale cu finanţare de la bugetul de stat după cum urmează:

Gasiti aici toate detaliile  Rezultatele