Felicitări tuturor candidaților!
Acum urmează să depuneți documentele în original la Comisia de Admitere USEM.

Rezultatele intermediare/lista nominală a concursului de Admitere în cadrul USEM – ciclul I, studii superioare de licență – 03.08.2021

Rezultatele intermediare/lista nominală a concursului de Admitere în cadrul USEM – ciclul II, studii superioare de masterat – 03.08.2021

Actele necesare la depunerea fizică a dosarului:

  1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare);
  2. copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare;
  3. 4 fotografii 3×4 cm (color, semnate pe verso);
  4. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
  5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc – 50 lei).

În perioada 05 august – 30 august 2021 puteți încheia contractul de studii și achita taxa pentru anul unu de învățământ în contabilitatea USEM (pentru candidații care au depus la Comisia de admitere, actele în original).

Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele:

  • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
  • copia buletinului de identitate (fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.