După încheierea procedurii de contestație, comisiile au reevaluat 22016 lucrări ale candidaţilor, ceea ce constituie 23,52 la sută din numărul total de peste 93 de mii de teste individuale scrise de candidați. De menționat că 40,2 la sută din numărul total de candidaţi au depus cel puţin o contestație.

După încheierea procedurii de examinare a contestațiilor, numărul candidaților care au susținut toate probele examenului de bacalaureat a crescut cu 345 de persoane. În același timp, numărul candidaților care au susținut sesiunea de bacalaureat de bază cu media 10 a crescut de la 1 la 2 absolvenți.

Distribuția notelor arată astfel:
• 39 de elevi au media mai mare sau egală cu 9,5;
• 183 de elevi au media mai mare sau egală cu 9;
• 1313 de elevi au media mai mare sau egală cu 8;
• 4554 de absolvenți au media mai mare sau egală cu 7.

Astfel, din 22016 de note inițial acordate, 19289 nu au fost modificate. În același timp, 2721 de note au fost mărite cu un punct, iar 6 note – cu două puncte. În total, au fost modificate 2727 de note, ceea ce constituie 12,39 % din numărul de note contestate sau 2,91% din numărul total de note acordate. Amintim că la fel ca și în sesiunea trecută, notele candidaților nu au putut fi micșorate în urma procedurii de contestare.

Cele mai multe contestații au fost depuse la disciplinele:
Limba și literatura română – 4715;
Geografie – 4092;
Matematică (profil real) – 3083;
Limba engleză – 2889;
Istoria românilor și universală – 2660;
Limba franceză – 1915.

După examinarea contestațiilor din sesiunea de bază 2014, numărul elevilor care au promovat toate examenele a constituit 12487 sau 45,25% din numărul total de candidați înscriși. Totodată, 15110 de candidați (sau 54,75%) nu au promovat cel puţin un examen.

Pe data de 7-8 iulie curent, elevii care au luat note insuficiente au posibilitatea să depună cereri pentru sesiunea suplimentară de bacalaureat, care se va desfășura în perioada 16 – 23 iulie curent. Lista centrelor de bacalaureat unde se va desfășura sesiunea suplimentară va fi anunțată cu cîteva zile înainte de începerea examenului.

Sesiunea suplimentară de bacalaureat este organizată pentru persoanele care, din motive obiective, nu s-au prezentat la examenele de bacalaureat în sesiunea de bază, precum și pentru candidaţii care au luat note insuficiente. Sesiunea suplimentară de examen va fi organizată în baza aceleiași metodologii ca și sesiunea de bază.

În sesiunea de bacalaureat 2014 s-au înscris 27597 de candidați.