la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat sesiunea de susținere publică a tezelor de master. Potrivit Codului educației, studiile superioare de master sunt finalizate cu elaborarea și susținerea publică a unui proiect sau a unei teze în care autorul urmează să abordeze probleme importante pentru societate și să vină cu propuneri concrete pentru soluționarea lor.

Această abordare este valabilă și pentru studenții Academiei de Administrare Publică. În acest an, au elaborat și au susținut teze de master 229 de studenți care au realizat studiile la programele: administrare publică, management, relații internaționale, anticorupție și managementul informațional în administrația publică.

Absolvenții au realizat studiile de master îmbinând studiile cu activitatea de muncă în autoritățile administrației publice, precum și în sectorul privat. Studiile în Academie au fost pentru ei o oportunitate de a-și îmbogăți cunoștințele teoretice în domeniile de activitate, dar și să le testeze în practică. La elaborarea tezelor de master această îmbinare a teoriei cu practica a servit pentru formularea mai multor propuneri de îmbunătățire și eficientizare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice.

Comisiile de evaluare au apreciat înalt competențele absolvenților, menționând caracterul aplicativ și pragmatic al lucrărilor prezentate și au venit cu felicitări în adresa absolvenților și profesorilor Academiei cu prilejul noii promoții.