Începînd cu anul 2014, tinerii din Moldova vor putea însuşi o meserie nouă în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional – Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. După absolvirea acesteia, tinerii vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii, atît în cadrul companiior din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (TIC), cît şi în orice alt sector al economiei. Studiile vor dura 1 an.

SP6color1

În perioada 1 iulie – 25 august, doritorii pot depune dosarele pentru concursul de admitere în cadrul a două instituţii, în care va fi pilotată noua meserie: Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău şi Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi. Locurile disponibile pentru această meserie sunt finanţate din bugetul de stat.

„Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii ce vor urma această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă. Printre responsabilităţile muncitorului pentru domeniul TIC  se vor enumera: instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor, precum şi repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor” a menţionat Anatolie Ţâţu, Şef de catedră,Şcoala Profesională nr. 6.

Iniţiativa de introducere a meseriei a fost lansată în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC”, determinată fiind de cererea tot mai mare de muncitori calificaţi în domeniul TIC, dar şi de necesitatea de a adapta cunoştinţele şi abilităţile practice la solicitările reale ale angajatorilor.

În acest context, companiile TIC au propus un şir de competenţe care specifică profilul unui muncitor calificat  necesar pe piaţa muncii. Noua meserie vine cu un curriculum nou, elaborat de către o echipă de experţi şi aprobat de către Ministerul Educaţiei.  Un aspect foarte important în asigurarea eficienţei procesului de instruire îl reprezintă dotarea celor 2 instituţii pilot cu echipament modern şi performant,  dar şi participarea profesorilor la perfecţionări în cadrul companiilor private.

Rima Bezede, Preşedintele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA: „Ne propunem să sprijinim îmbunătăţirea calitativă a conţinutului şi procesului de învăţămînt în domeniul TIC. Acest lucru va oferi beneficiarilor noi oportunităţi de angajare şi dezvoltare profesională”.

Proiectul „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC” se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2012 – 31 mai 2015 şi este implementat de către Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC şi suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare. Scopul proiectului este modernizarea educaţiei TIC şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Depunerea dosarelor pentru concursul de admitere (1 iulie – 25 august 2014):

Şcoala Profesională nr. 6
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia 75/7
Tel: 022.514147

Şcoala Profesională nr. 5
mun. Bălţi,  str. I. Franco, 15
Tel: 023171399