La 18 iulie curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va da startul concursului de admitere la studii superioare în anul universitar 2022-2023, pentru cetățenii autohtoni.

Candidații pot opta pentru:

  •  studii superioare integrate la specialitățile/programele de studii: Medicină (6 ani), Stomatologie (5 ani), Farmacie (5 ani).
  • studii superioare de licență (4 ani) la specialitățile/programele de studii: Optometrie, Asistență medicală generală, Sănătate publică, Tehnologie radiologică și programul de studii lansat în anul curent – Fiziokinetoterapie și reabilitare.
  • studii superioare de master (2 ani) la specialitățile/programele de studii: Management în sănătate publică, Tehnologii moleculare în sănătate (masterat științific) și programele noi de master – Nutriție umană, Optometrie clinică și Sănătate mintală publică.

În acest an, Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat pentru studii de licență și integrate constituie 450 de locuri, inclusiv 25 de locuri pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender. Dintre acestea, la Medicină sunt prevăzute 390 de locuri, Stomatologie – 10, Farmacie – 10, Sănătate publică – 10, Optometrie – 5, Asistență medicală generală – 10, Tehnologie radiologică – 10, Fiziokinetoterapie și reabilitare – 5.

Planul de admitere prevede și 492 de locuri în bază de contract: Medicină – 200 de locuri, Stomatologie – 102, Farmacie – 80, Sănătate publică – 20, Optometrie – 20, Asistență medicală generală – 20, Tehnologie radiologică – 20, Fiziokinetoterapie și reabilitare – 30 de locuri.

Taxele per program de studii: Medicină – 30.100 lei, Stomatologie – 33.100 lei, Farmacie – 30.500 lei, Sănătate publică – 19.300 lei, Optometrie – 32.200 lei, Asistență medicală generală și Tehnologie radiologică – 19.300 lei, și Fiziokinetoterapie și reabilitare – 21.600 lei.

Pentru studiile superioare de master, programul de studii Management în sănătate publică sunt oferite 25 de locuri în bază de contract (taxa de studii – 24.200 lei), Tehnologii moleculare în sănătate – 6 locuri, dintre care 4 la buget și 2 la contract (taxa de studii – 19.300 lei). Pentru programele de master Nutriție umană s-au oferit 7 locuri, dintre care 2 la buget și 5 la contract (taxa de studii – 19.300 lei), Optometrie clinică – 3 locuri, dintre care 2 la buget și 1 la contract (taxa de studii – 24.000 lei), Sănătate mintală publică – 7 locuri, dintre care 2 la buget și 5 la contract (taxa de studii – 19.300 lei).

La prima etapă a concursului de admitere – 18 iulie-2 august, candidații se pot înscrie în concurs atât on-line – cu aplicarea dosarelor pe platforma e-admitere.usmf.md, cât și cu prezență fizică. Dacă candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original. Tinerii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la cel mult trei programe de studii, dar pot fi înmatriculați numai la un singur program de studii din cele pentru care au optat.

Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 3 august pe site-ul Universității: https://usmf.md. 

La concursul final vor participa doar acei candidați care au prezentat actele în original. Astfel, candidații care se vor regăsi în liste urmează să prezinte documentele în original, în perioada 4-6 august. Tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe la concursul final, la fel trebuie să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 8 august pe site-ul Universității. Dacă vor rămâne locuri neacoperite, va fi organizată sesiunea suplimentară de admitere.

Detalii despre oferta educațională, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte informații utile pentru candidați vedeți pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni

Pentru anul universitar 2022-2023, îți propunem următoarea ofertă educațională: